Katarina Fornander

Kopplingen mellan serotonin och bra sömn / melatonin

Från serotonin bildas melatonin. När ögat uppfattar att det på kvällen blir mörkare drar processen att bilda melatonin igång och du blir sömnig. När du sover på natten bildas inget serotonin och melatonin når sin topp. När du sedan vaknar och ljuset når dina ögon börjar du producera serotonin igen. Därför kan det vara avgörande för dig som har problem med dygnsrytmen att så tidigt som möjligt på dagen gå ut och få så mycket ljus som möjligt. På vintern kan du om du behöver ta hjälp av en ljuslampa.

Lägre melatonin vid ”trötta binjurar”

Den som har problem med regleringen av binjurarnas hormoner (kortisol, adrenalin och noradrenalin kan också få störningar i sina serotoninnivåer. Noradrenalin frisätts nämligen när det blir mörkare ute framåt kvällen. Det stimulerar både pupillerna till att vidga sig så att vi ser bättre på natten men det också tallkottkörteln (centrum för dygnsrytmen i hjärnan) att börja producera melatonin. Har du problem med din dygnsrytm, vaknar trött på morgonen men när det är dags att sova på kvällen känner du dig uppskruvad eller vaknar mitt i natten och kan inte somna om är det alltså tecken på att binjurarna inte reglerar hormonerna som de ska.

Läs hela inlägget hos 4Health.se. Där får du veta mer om hormonbalans och serotonin, generna som påverkar och annat!