Fysiomedia

För din sköldkörtelhälsa

Hypertyreos och graviditet – vanliga funderingar

Katarina Fornander

Har du hypertyreos och vill bli gravid? Eller har fått det i samband med din graviditet? Du är inte ensam, läs mer om några av de vanligaste funderingarna här. 

Om du är kvinna och har problem med sköldkörteln i samband med graviditet är du inte ensam. Det finns flera olika situationer där sköldkörteln kan spöka för dig:

 • Sköldkörteln är viktig för vår fertilitet. Om vi inte har rätt nivåer av sköldkörtelhormon kan det vara svårt att bli gravid till att börja med. 
 • Dessutom är det vanligt att kvinnor som får hypertyreos, oftast Graves sjukdom, är i fertil ålder och under eller efter behandling vill skaffa barn. 
 • Till sist är det många som får hypertyreos i samband med graviditet, det gäller även missfall, eftersom hormonsvängningarna utlöser sköldkörtelsjukdom. 

Sköldkörteln och fertilitet 

Låga eller höga nivåer av sköldkörtelhormon kan påverka fertilitet, både kvinnlig och manlig på flera sätt: 

 • Stör menscykeln och förmågan att släppa mogna ägg från äggstockarna 
 • Sänker antalet spermier som mannen producerar och försämrar deras kvalitet 
 • Ökar risken för missfall (1). 

Kan jag bli med barn efter behandling för sköldkörteln? 

Infertilitet som obalans i sköldkörteln orsakar rättar oftast till sig när du får behandling för din sjukdom. Finns det även andra orsaker till infertiliteten behöver du komma till rätta med dem också (3). Kom bara ihåg att prata med din läkare, en del kvinnor behöver följas noga under en graviditet om de samtidigt har sköldkörtelsjukdom, se nedan (3). 

Hypertyreos och vill bli gravid 

Om du har hypertyreos och önskar att få barn är det framför allt två saker som är viktiga att tänka på. 

 1. Rätt nivåer av sköldkörtelhormon behövs för att barnet ska utvecklas på rätt sätt under graviditeten. Både tillväxt och hjärnan behöver sköldkörtelhormoner för att fungera optimalt. 
 2. En del av de läkemedel som används när du behandlas för hypertyreos kan medföra fosterskador. 

Därför är det så viktigt att du med hypertyreos följs noga av läkare. 

Jag har haft hypertyreos förut och vill nu bli gravid – hur följs jag upp?

Vid ditt första besök på mödravården ska prover på TSH, fritt T4 och TRAK tas. Om TRAK är förhöjda ska du erbjudas vård av endokrinolog och specialistmödravården. Det beror på att man är orolig att TRAK-antikropparna ska passera över till fostret och orsaka hypertyreos (4).  

Jag har hypertyreos nu och vill bli gravid – hur följs jag upp?

Du som har aktiv hypertyreos ska behandlas av endokrinolog och specialistmödravård. Ta gärna kontakt redan före graviditeten för att diskutera din situation.

Kan jag få hypertyreos tillfälligt under graviditeten? 

En del kvinnor får vad som kallas gestationell hypertyreos, det är en övergående form av hypertyreos. Troligen orsakas det av att ett hormon moderkakan producerar liknar TSH och utvövar samma effekter. Det är vanligast runt vecka 9-10 och minskar igen runt vecka 16. När du har gestationell hypertyreos saknas TRAK och de ögonsymtom som finns vid Graves. De flesta har inga symtom, andra behöver betablockerare för att dämpa symtomen och några kvinnor behöver sänka sina sköldkörtelhormoner med läkemedel som blockerar produktionen. I det sista fallet ska du följas av endokrinolog (4). 

Är hypertyreos farligt för barnet? 

Ja, Graves och de antikroppar mot TSH-receptorn som bildas kan vara farliga för barnet i magen. Antikropparna kan passera moderkakan och göra så att barnet också får hypertyreos. Det kan ge flera allvarliga konsekvenser: 

 • För tidig födsel
 • Minskad tillväxt
 • Hjärnan utvecklas inte som den ska 
 • Hjärtsjukdom
 • Barnet dör i magen.  

Det här är förstås skrämmande läsning och du bör få extra kontroller och behandling. Det läkemedel som brukar väljas är propyltiouracil eftersom det påverkar barnet i magen mindre än  tiamazol (även kallat thacapzol). För en del försvinner sjukdomen senare i graviditeten men det är viktigt att fortsätta med kontroller eftersom perioden efter graviditet medför en risk att bli sjuk igen (4). 

Är jod bra för mig som är gravid och har hypertyreos?

Det är viktigt att skilja på näringsämnet jod och den behandling som ges med radioaktivt jod vid återkommande Graves. Här kan du läsa om näringsämnet och längre ner kan du läsa om den radioaktiva behandlingen.

Å ena sidan är mineralen jod absolut nödvändigt för en fungerande sköldkörtel och är viktigt för att barnet i magen ska utvecklas bra. Från vecka 16 har barnet en egen sköldkörtel som behöver jod för att kunna producera hormon. Å andra sidan kanske du har hört om att jod i överskott kan trigga sköldkörteln till hypertyreos.

Helena Filipsson Nyström är överläkare och docent på Sahlgrenska sjukhuset. Hon driver flera forskningsprojekt, varav ett kring jod och graviditet. Läs gärna ett blogginlägg hon skrivit här. Där konstaterar hon bland annat att jodbrist normalt sett inte förekommer tack vare joderat bordssalt men under graviditeten är behovet av jod större. Kan graviditeten därför vara en period då vi bör ta tillskott av jod? Hennes studie vill ta reda på om tillskott av jod är gynnsamt för barnet, bland annat vad gäller hjärnans utveckling och IQ. Studien kan du läsa om här.

Men är det säkert för dig med hypertyreos och gravid att inta jod? Det råder delade meningar om det och det bästa är att ta upp frågan med den läkare som behandlar dig. En uppfattning som många delar är att jod i kosten inte är något bekymmer men att tillskott kan vara negativt för den som har en autoimmun sköldkörtelsjukdom (som Graves är). Jod är inte den enda mineralen som är viktig för sköldkörteln och tillräckliga nivåer av selen tros vara avgörande för att jod inte ska kunna trigga sköldkörtelsjukdom.

En studie ville titta på vilka nivåer av jodintag som är säkra för gravida kvinnor med tanke på risken att utveckla sköldkörtelsjukdom i detta fall hypotyreos. Reslutaten går alltså inte direkt att översätta till risken för hypertyreos men likheten är att de båda oftast är autoimmuna. Över 7 000 kvinnor deltog och de som hade över normalnivåer av jod i urinen hade också högre risk för subklinisk hypotyreos (alltså underfunktion i sköldkörteln. Bland de som hade ännu mer jod i urinen var det vanligare med hypotyroxinemi (normalt TSH men lågt fritt T4). Forskarna beskriver också att förekomsten av antikroppar mot sköldkörteln följde ett mönster som ett U. Det vill säga, de med lägst och högst nivåer av jod i urinen hade också flest antikroppar mot sköldkörteln (5).

Min läkare föreslår radioaktivt jod – är det säkert om jag vill bli gravid?

Den som är gravid just nu ska undvika radiojodterapi ska undvika denna behandling. Är du i fertil ålder kommer du inför behandlingen att få göra ett graviditetstest. Detta på grund av att det radioaktiva jod som ska förstöra din sköldkörtel även kan förstöra barnets sköldkörtel, orsaka att hjärnan inte utvecklas som den ska öka risken för cancer.

Däremot kan du om du väntar 6 månader till ett år efter behandlingen bli gravid. Kom ihåg att detsamma gäller män, använd ett bra preventivmedel under tiden. Då hinner också dina sköldkörtelhormonnivåer ställas in och normaliseras (6).

Hypertyreos efter graviditet 

Efter en graviditet, eller ett missfall, ska de skyhöga nivåerna av kvinnliga hormoner sjunka igen och det här leder till att immunförsvaret blir mer aktivt. Därför är risken högre för att bli sjuk i Graves för första gången men också att få återfall i sjukdomen. 

Vad är postpartumtyreoidit? 

Upp till 6 procent av alla kvinnor får en inflammation i sköldkörteln, postpartumtyreoidit. Det leder till att hormoner svämmar ut ur sköldkörteln och orsakar hypertyreos. Det leder till att TSH sjunker och när inflammationen väl går över efter några veckor följer istället en period (vanligen 4 till 10 veckor) med för låga hormoner (4).

Jag har fått Graves efter min graviditet – vad händer nu? 

Oftast är det hos vårdcentralen du får konstaterat att dina sköldkörtelvärden är för höga. Hypertyreos ska snabbt börja behandlas av endokrinolog och du kommer också få ta prover som visar vilken typ av hypertyreos du har. Har du Graves, som är den vanligaste, har du ofta också TRAK-antikroppar utöver dina höga värden (4). 

Jag har fått Graves efter min graviditet – kan jag amma?

Prata med din läkare om du önskar fortsätta amma. Ammar du ska du endast behandlas med tyreostatika och då  propyltiouracil (eller Tiotil). I låga doser anses det att risken för barnet är tillräckligt låg för att du ska kunna fortsätta amma. Insjuknar du när ditt barn är lite äldre och du ammar fortfarande är det viktigt att ta upp det med din läkare. En del kvinnor ammar kanske längre än vanligt och man antar att barnet inte ammas längre och sätter därför in en block-and-replace med både tyreostatika och Levaxin, så ta upp frågan med din läkare. 

En del kvinnor upplever också att mjölken sinar när de får hypertyreos och att barnet då tappar intresse och avslutar amningen. Något som förstås kan vara en sorg om varken barn eller mamma egentligen var redo att avsluta amningen (4). 

Hur vet jag om jag har hypertyreos?

Misstänker du att du har för höga eller låga nivåer av sköldkörtelhormon? Läs mer om symtomen på hypertyreos HÄR. 

Boka ett läkarbesök och se till att testa TSH, T4 och T3 samt gärna de antikroppar som indikerar om sköldkörtelsjukdomen är autoimmun. 

TSH (eller Tyreoideastimulerande hormon): Produceras av hjärnan för att reglera hur mycket hormon sköldkörteln producerar. Låga nivåer av TSH kan indikera hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln) och höga nivåer indikerar hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln).

TSH kan vara lätt sänkt under första delen av graviditeten på grund av att moderkakan producerar ett hormon som liknar TSH och kan lura hjärnan att tro att mer sköldkörtelhormon finns tillgänligt. 

fT4 (eller fritt T4): T4 är det hormon sköldkörteln producerar mest av och är ett förstadium till det aktiva hormonet T3. Nivåerna av fritt T4 indikerar hur mycket hormon som finns tillgängligt för att omvandlas till aktivt hormon. 

Hormon kan också vara bundet till transportproteiner i blodet men är då inte tillgängligt för att aktiveras. 

T3 (eller fritt T3): Anger hur mycket T3 som finns tillgängligt för att gå in i cellerna. 

Både fT4 och fT3 sjunker normalt under andra delen av graviditeten och kan till och med hamna under de vanliga referensvärdena trots att det totalt sett finns mer sköldkörtelhormon i blodet. Östrogen som skjuter i höjden vid graviditet leder till att det finns fler transportproteiner som binder upp sköldkörtelhormoner. 

Sköldkörtelantikroppar: Vid den vanligaste formen av hypetyreos, Graves, är den viktigaste antikroppen TRAK. TRAK kan passera moderkakan och ge hypertyreos hos fostret. Många med Graves har också höga nivåer av TPO och TG-antikroppar. 

TPO och TG är också indikatorer på en autoimmun sjukdom, Hashimotos, som leder till hypotyreos (2). 

Röntgenundersökningar: Vid hypertyreos är det vanligt att göra scintigrafi, ultraljud och biopsi för att bekräfta diagnosen, men först efter att labproverna väcker misstanke om sjukdom.

Kan jag göra alla undersökning för hypertyreos om jag ammar eller är gravid? 

Ultraljud är vanligt under graviditeten för att undersöka fostret. Det anses även säkert vid graviditet och amning för att titta på sköldkörteln.

För att se hur sköldkörteln tar upp jod och diagnosticera Graves görs ibland en scintigrafi. Då används en liten mängd radioaktivt jod visar avbildningen att detta ansamlas i sköldkörteln har du sannolikt Graves. 

Gravida ska inte göra undersökningen under den första trimestern och senare i graviditeten kan den göras men med mindre radioaktivt jod. 

Ammar du behöver du under 12 timmar efter att ha druckit det radioaktiva jodet göra uppehåll med amningen. Men vänta inte bara 12 timmar och låt sedan barnet amma. Töm ut mjölken och släng den för att barnet inte ska få i sig det radioaktiva ämnet (6). 

Till sist

Att vilja bli eller vara gravid är en omtumlande tid i livet. Det känns säkert orättvist att behöva oroa sig för sköldkörteln och barnets hälsa när du bara vill njuta av din graviditet. Kom ihåg att för de allra flesta som söker vård i tid går graviditeten jättebra och både barn och mamma är välmående.

Känner du dig orolig eller inte mår bra trots normala prover – se till att får någon som lyssnar på dig och dina behov. Det går inte att med bara ett blodprov tala om hur någon mår. Det är okej att byta läkare om du tror att det hjälper.

Referenser

 1. Mintziori G, Kita M, Duntas L, Goulis DG. Consequences of hyperthyroidism in male and female fertility: pathophysiology and current management. J Endocrinol Invest. 2016 Aug;39(8):849-53. doi: 10.1007/s40618-016-0452-6. Epub 2016 Mar 8. PMID: 26956000.
 2. Dunlap DB. Thyroid Function Tests. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston: Butterworths; 1990. Chapter 142. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK249/
 3. Verma I, Sood R, Juneja S, Kaur S. Prevalence of hypothyroidism in infertile women and evaluation of response of treatment for hypothyroidism on infertility. Int J Appl Basic Med Res. 2012;2(1):17–19. doi:10.4103/2229-516X.96795
 4. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/tyreoidea-och-graviditet/
 5. https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/utslagsdos/
 6. Andersen SL, Laurberg P. Iodine Supplementation in Pregnancy and the Dilemma of Ambiguous Recommendations. Eur Thyroid J. 2016 Mar;5(1):35-43. doi: 10.1159/000444254. Epub 2016 Mar 1. PMID: 27099837; PMCID: PMC4836119.
 7. https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34125/Tyreoideascintigrafi%20%e2%80%93%20Metodbeskrivning.pdf?a=false&guest=true 
Katarina Fornander

Katarina Fornander

BIOMEDICINARE OCH JOURNALIST

Jag heter Katarina Fornander och har en magister i biomedicin från Karolinska Institutet. Utöver den har jag studerat journalistik. Därefter har jag varit verksam som journalist och författare med inriktning på hälsa och medicin.

Mest lästa artiklar
EFTER GRAVES - Din väg till läkning
Läs mer