Trött, stresskänslig och orkar inte allt du vill? 

Graves påverkar hjärnan under tiden vi har höga hormonnivåer. Men upp till en tredjedel av alla med Graves har kvar symtom från hjärnan även efter att de fått normala hormonnivåer. Koncentrations- och minnessvårigheter, överdriven känslosamhet, trötthet, fast i stressresponsen med mera är vanliga symtom. Det finns många olika typer av program för att komma tillbaka efter en stressreaktion. I många ingår mindfulness och meditation som är ett sätt att stärka lugn-och-rosystemet i kroppen och hjärnan.

Själv upptäckte jag att meditation hjälper av en slump, jag testade att meditera av en annan anledning men det var precis vad min hjärna behövde. Jag var så trött och blev bara tröttare och tröttare. Med meditationen hittade jag stoppknappen för stressen. Sakta över en period av flera månader fick jag mitt liv tillbaka.

Gratis meditationskurs

Klicka här till höger för att ladda ner materialet och komma igång.

 

 

 

 

Efter Graves – Din väg till läkning är en bok om orsakerna till sjukdomen, hur den påverkar kroppen och – viktigast av allt – vad du

kan göra för att få livet tillbaka. Den riktar sig till alla med sjukdomen, både dig som nyligen blivit diagnosticerad men även dig som haft sjukdomen en längre tid. Här får du som vill ta din hälsa i egna händer veta mer om:

– Dämpa inflammation och lugna immunförsvaret

– Balansera hjärna och nervsystem

– Återföra näringen sjukdomen har förbrukat

– Hitta mer energi

– Bygga upp muskler och skelett

– Sist men inte minst acceptans för vår situation.

Sagt om boken: ”Den här boken borde delas ut av landstingen till alla som fått diagnosen och läsas av alla läkare som behandlar Gravespatienter” Hanna

”Jag är imponerad över hur bred information boken ger men den hålls ändå ihop i ett sammanhang. Mycket bra gjort!” Pia

”Jag har läst mycket om Graves innan, men ingen har förklarat mekanismerna kring sjukdomen på ett så tydligt och begripligt sätt.” Sara

Läs mer om boken HÄR.

Vad alla med Graves borde veta

Sköldkörteln styr många aspekter av vår fysiologi, inklusive vår ämnesomsättning. Körteln är fjärilsformad och sitter på halsen. Thyriodeastimulerande hormon (TSH) bildas i hypofysen och binder till receptorer i sköldkörteln som då bildar T4 och i viss mån T3. T4 ombildas sedan ute i kroppen till den aktiva formen som är T3, främst i levern. De vanligaste sköldkörtelproblemen är en underfunktion, hypotyreos. Men det är också många som får en överfunktion och den vanligaste formen är Graves sjukdom. Det är en autoimmun sjukdom som ger förhöjda nivåer av sköldkörtelhormoner, hypertyroidism.  I Graves sjukdom angrips sköldkörteln på flera sätt, bland annat bildas antikroppar (Tyroideastimulerande hormonreceptor-antikroppar eller TRAK) mot de egna TSH-receptorerna som stimulerar sköldkörteln till att bilda hormon i överskott.  

Riskfaktorer för att få Graves sjukdom  

Genetik är en viktig orsak till att drabbas av Graves sjukdom och det finns flera varianter av gener som är länkade med sjukdomen.

Diabetes typ-1, glutenintolerans (celiaki), vitiligo och reumatoid artrit är exempel på autoimmuna sjukdomar som associeras med Graves och som delvis har samma genetiska orsaker. Dessutom är det så att har du fått en autoimmun sjukdom som är genetiskt betingad ökar risken att få fler autoimmuna sjukdomar, ungefär 10 procent av alla med Graves har andra autoimmuna diagnoser. Det finns de som hävdar att alla som diagnosticeras med Graves också bör screenas för glutenintolerans eftersom de ofta förekommer tillsammans. Har du symtom som kan tyda på glutenintolerans kan du be om att få ett test. Kom bara ihåg att inte utesluta gluten innan du gör testet eftersom risken då är att det inte går att uppmäta antikroppar.  

Exempel på andra faktorer som bidrar till risken att få Graves:  

 • Kvinnor drabbas oftare av Graves och särskilt när de nyligen fött barn.  
 • Rökare. 
 • Infektioner med coxsackie virus, Yersinia enterocolitica, Borrelia burgdorferi, Helicobacter pylori och retrovirus (HTLV-1, HFV, HIV and SV40). Även hepatit C. 
 • Stress, oftast i form av stora negativa livshändelser. 
 • D-vitaminbrist. 
 • Ökade inflammationsmarkörer. 

Hur autoimmun sjukdom uppkommer 

Troligtvis räcker det inte med att du har endast en av ovanstående utan det är olyckliga omständigheter som gör att du samtidigt drabbas av flera saker och sjukdom utlöses. En teori för hur autoimmuna sjukdomar uppkommer beskriver att tre saker måste inträffa samtidigt.  

 1. En genetisk känslighet.  
 1. Ökad tarmgenomsläpplighet. Ämnen, bitar av bakterier och annat vi har i tarmen som vanligtvis är för stora för att komma igenom tarmslemhinnan tar sig in i kroppen och skapar en reaktion hos immunförsvaret. Ett immunförsvar som ständigt blir retat ökar risken för angrepp på den egna vävnaden.  
 1. En utlösande faktor. Kan vara till exempel stress, infektion eller låga d-vitaminnivåer.   

Andra förespråkar hygienhypotesen. Det vill säga, att vi lever idag renligare än vad som egentligen är bra för oss. Vårt immunförsvar behöver en viss mängd stimulans utifrån i form av bakterier och annat för att hålla sig vältränat och reagera på rätt saker. Både allergier och autoimmunitet påstås kunna uppkomma av den här orsaken.  

Näring för dig med Graves 

En ämnesomsättning som går på högvarv förbrukar mer näring. Det är en enorm stress för kroppen att upprätthålla energiproduktion, celldelning med mera i en högre takt. Därför är det inte så förvånade att brist på flera näringsämnen är vanliga bland de som har Graves. Bland annat järn, selen, zink som alla är viktiga för en normalfungerande sköldkörtel. Tillskott av selen har visat sig öka livskvaliteten i samband med de ögonsymtom man kan få vid Graves. Jod däremot bör den som har Graves vara försiktig med då det har en stimulerande effekt på sköldkörteln. Andra vanliga näringsbrister: aminosyror, vitaminer (A, B6, B5, B1, C och D) och mineraler (fosfor, magnesium, kalium, natrium, krom).  

För att du ska kunna återhämta dig optimalt är det därför avgörande att fylla på med i första hand näringstät mat och vid behov även tillskott av god kvalité. För att läka tarmen och resten av kroppen samt lugna immunförsvaret behöver du tillräckligt med energi. För lite energi blir ytterligare en stress på ditt system. Så se till att äta ordentligt och räkna gärna på ditt kaloribehov så att du möter det.  

Du håller inte på att bli galen  

Det som fick dig att uppsöka läkare kanske inte var darrningar (särskilt när personen håller fram händerna), dålig sömn, diarréer, svullen och förstorad sköldkörtel, viktnedgång, hjärtklappning eller svettningar även om de är väldigt vanliga hos personer med hypertyreos. Istället är det för många förändringen i det psykiska välmåendet som gör att de misstänker att något är fel.  

Vanligaste psykiska symtomen:  

 • Irritation 
 • Ångest 
 • Sömnproblem 
 • Ilska 
 • Gråter oftare 
 • Lättskrämd  

Ökade nivåer av sköldkörtelhormoner leder till att kroppens svar på stresshormoner blir starkare. Det här innebär att sådant som tidigare inte stressade dig fysiskt eller psykiskt nu upplevs som en stress. Både nervsystemet och adrenalin, noradrenalin men även kortisol påverkas. Kognitiva nedsättningar är vanligare hos de med Graves, framförallt i form av uppmärksamhet, beslutsfattande, minne, planering och produktivitet. 

Det finns även allvarligare former av påverkan på hjärnan, hypertyroid demens är ett sånt exempel.  Studier har också visat att subklinisk hypertyroidism är kopplat till ökad risk för demens, vaskulär och Alzheimers. 

Många med Graves har psykiska symtom långt efter att de fått normala sköldkörtelnivåer igen och det här påverkar livskvalitén. Hypertyreos är en stress även för hjärnan och har liksom annan stress visat sig kunna ha långtgående negativa effekter på den. Effekterna på hjärnan beror dels på att höga sköldkörtelnivåer orsakar höga nivåer av stresshormoner, vilket är negativt för hjärnhälsan, men även att sköldkörtelhormoner har en direkt verkan i hjärnan.   

Det finns inga vetenskapliga studier på hur man bäst psykiskt kommer tillbaka från Graves sjukdom, men man kan anta att hjärnan blivit påverkad på samma sätt som vid utbrändhet (där hjärnan också utsätts för höga stresshormonnivåer). Det kan alltså finnas nytta i att använda dig av samma tekniker som vid utbrändhet för att må bättre. Rent praktiskt så är meditation ett av de bästa sätten för att återhämta hjärnan från stress. Det är dags att tvätta bort flumstämpeln från meditation och plocka in det i rehabiliteringen av fler sjukdomar, t.ex. Graves. Flera fina studier finns på hur ca 30 minuters meditation varje dag mätbart förändrar hjärnan positivt. Här har du ett inlägg skrivet av mig (hette tidigare Hagberg) om hur du kommer igång med meditation: http://4health.se/?s=b%C3%B6rja+meditera 

Uppbyggnadsperiod för kroppen 

När du har höga sköldkörtelnivåer går hela kroppen på högvarv. Till exempel kan hjärtats funktion förändras, omsättningen av benmassa ökar och ökad ämnesomsättning i musklerna är direkt kopplat till sköldkörtelns status. Det är inte svårt att förstå varför man kan känna sig nedbruten och svag av sjukdomen. Även om du blivit friskförklarad kan du fortfarande vara i behov av att bygga upp kroppen. Det är väldigt viktigt att fråga din läkare när du kan börja träna igen, att träna för tidigt kan vara skadligt. Kom ihåg att risken är stor att du förlorat benmassa under sjukdomen och det är vanligare med frakturer bland de som haft hypertyroidism så träna med vikter och gör konditionsträning där kroppen får bära vikten som t.ex. löpning eller promenader. Stötarna stimulerar bencellerna till att bilda benmassa. Var väldigt snäll mot dig själv och känn efter vad du orkar med. Låt det ta tid. 

Anti-inflammatoriska åtgärder  

För det första; det finns ingen studie där man med hjälp av anti-inlammatorisk kost eller livsstil har kunnat minska symtomen av Graves, få sjukdomen att läka ut eller minska risken för återfall. Ändå anser många att alla med autoimmuna sjukdomar bör äta en anti-inflammatorisk kost och på andra sätt minska sin inflammation. Kronisk låggradig inflammation kan vara det som får en immunologisk process att tippa över och orsaka fullskaliga symtom, och man har sett att det här sker till exempel vid sköldkörtelsjukdomar. De ämnen som driver den låggradiga inflammationen är samma ämnen som ligger bakom den autoimmuna reaktionen.  Att fokusera på att förbättra sin tarmflora kan också hjälpa immunförsvaret att reglera sig.   

Sömn är  anti-inflammatoriskt och en störd nattsömn har kopplats till ökad risk för autoimmuna sjukdomar.  Samtidigt har man visat att personer som inte sover bra och som förbättrar sin sömn också minskar risken för autoimmun sjukdom.   

Lugn och ro- delen av det autonoma nervsystemet, parasympatikus, är även det anti-inflammatoriskt. Genom att till exempel meditera, sjunga (högt!) eller göra diafragma-andning kan du ställa om nervsystemet till parasympatikus .  

Motion har också en anti-inflammatorisk effekt. Precis när du tränat ökar inflammationen och det är en viktig del av responsen som får kroppen att anpassa sig och bli starkare och/eller snabbare. Men på lång sikt får de som regelbundet motionerar lägre nivåer av inflammatoriska ämnen som IL-6 och TNF-a. 

Att bli frisk   

Det går att bli friskförklarad från Graves sjukdom. Under behandlingen med läkemedel kan nivåerna av TRAK minska och när man efter en tid tar bort medicineringen är det en viss andel som sedan inte får tillbaka symtomen. För andra kan nivåerna av antikroppar börja stiga igen även om de varit låga under behandling, det händer i ca 40-50% av fallen.  

Men hur blir man frisk? Vissa menar att när läkemedlen får kroppen att komma tillbaka till normala sköldkörtelnivåer så lugnar sig immunsystemet igen. Andra anser att det är läkemedlen i sig som ges vid Graves som direkt påverkar immunförsvaret. Samtidigt är det värt att hålla i minnet att alla de faktorer som från början utlöste sjukdomen, antagligen även kan göra att du återfaller. Till exempel har låga D-vitaminnivåer har visat sig vara kopplat till att återfalla i Graves. En pilotstudie visade även att de som fick tillskott av selen hade högre chans att tillfriskna. Se till helheten och jobba med dina svaga punkter. Det kommer alltid finnas kvar en liten andel immunceller som potentiellt kan reagera på sköldkörteln igen om de får fritt spelrum. Se till att regelbundet kontrollera dina hormonvärden och helst också antikroppsvärden.  

Du kan läsa fler artiklar jag skrivit om Graves här:

och