Fysiomedia

Sök
Stäng denna sökruta.

Graviditet och hypertyreos – Svar på dina frågor

Katarina Fornander

Det är mycket vi som gravida ska tänka på. Därför blir det extra börda att dessutom kanske redan ha en sköldkörteldiagnos, eller att få en under graviditeten. Men vad kan du tänka på att göra själv för att du och barnet ska må så bra som möjligt? 

Om du är kvinna och har problem med sköldkörteln i samband med graviditet är du inte ensam. Det finns flera olika situationer där sköldkörteln kan spöka för dig:

 • Sköldkörteln är viktig för vår fertilitet. Om vi inte har rätt nivåer av sköldkörtelhormon kan det vara svårt att bli gravid till att börja med. 
 • Dessutom är det vanligt att kvinnor som får hypertyreos, oftast Graves sjukdom, är i fertil ålder och under eller efter behandling vill skaffa barn. 
 • Till sist är det många som får hypertyreos i samband med graviditet, det gäller även missfall, eftersom hormonsvängningarna utlöser sköldkörtelsjukdom. 

När du har hypertyreos får du för mycket sköldkörtelhormon, något som snabbar på ämnesomsättningen hos mamma men även påverkar utvecklingen hos barnet. Sköldkörtelhormon är viktigt för fosterutvecklingen och de har bland annat en avgörande roll för att hjärnan ska utvecklas normalt. 

Sköldkörteln och fertilitet 

Låga eller höga nivåer av sköldkörtelhormon kan påverka fertilitet, både kvinnlig och manlig på flera sätt: 

 • Stör menscykeln och förmågan att släppa mogna ägg från äggstockarna 
 • Sänker antalet spermier som mannen producerar och försämrar deras kvalitet 
 • Ökar risken för missfall. 

Kan jag bli med barn efter behandling för sköldkörteln? 

Infertilitet som obalans i sköldkörteln orsakar rättar oftast till sig när du får behandling för din sjukdom. Finns det även andra orsaker till infertiliteten behöver du komma till rätta med dem också. Kom bara ihåg att prata med din läkare, en del kvinnor behöver följas noga under en graviditet om de samtidigt har sköldkörtelsjukdom, se nedan. 

Hormoner under graviditeten

Under första halvan av graviditeten är bebisen beroende av mammans sköldkörtelhormoner men kan sedan börja bilda dem själv. Jod, en mineral som behövs för att skapa sköldkörtelhormon behöver bebisen få i sig via mamman.

De viktigaste sköldkörtelhormonerna är T4 och T3. Från hjärnan skickas en signal i form av ett hormon som kallas TSH – tyreoideastimulerande hormon och talar om för sköldkörteln att bilda hormon. Till största delen bildas T4 och som sedan omvandlas ute i kroppen till det aktiva hormonet T3. En mindre del T3 utsöndras också direkt från sköldkörteln. Vid hypertyreos bildas sköldkörteln för mycket hormon, den är överaktiv. Ungefär 0,1 till 0,2 procent av alla gravida får hypertyreos.

Vilka är symtomen på hypertyreos vid graviditet?

Många av symtomen på en överaktiv sköldkörtel är lika de vid en graviditet

 • Tål inte värme, är varm och svettas 
 • Trött 
 • Orolig
 • Hungrig. 

Men även

 • Svårt att sova
 • Skakade händer
 • Lättretlig
 • Hjärtklappning och snabb puls.

Är det farligt med hypertyreos när jag är gravid? 

Du vet säkert redan att obehandlad hypertyreos är en risk för både dig och bebisen. Det kan vara tufft att höra men det är nödvändigt att känna till. Riskerna är bland annat 

 • Högt blodtryck för mamma
 • Missfall
 • För tidig födsel
 • Havandeskapsförgiftning även kallas preeklampsi
 • En bebis med låg födelsevikt
 • Fosterskador.

Tar du dessutom behandling för hypertyreos i form av läkemedel kan de vara skadliga för fostret. 

Vilka typer av hypertyreos är vanliga vid graviditet? 

 • Graves sjukdom är den vanligaste orsaken och är en autoimmun sjukdom. En attack från immunförsvaret gör att sköldkörteln stimuleras till att bilda för mycket hormon. 
 • Knölstruma där du har knölar i sköldkörteln som producerar för mycket hormon.
 • Gestationell hypertyreos. Höga nivåer av graviditetshormonet b-HCG stimulerar sköldkörteln att bilda hormon. Detta går normalt över vid v14-18. 
 • Postpartumtyreoidit. Upp till 7 procent av alla kvinnor kan efter förlossning få en inflammation i sköldkörteln som kan göra att den läcker ut ett överskott av hormon. Det är en övergående form av hypertyreos och efteråt kan du istället få hypotyreos. Även den är övergående och sedan stabiliseras hormonerna. 

Förstorad sköldkörtel, eller struma vid graviditet är vanligare om mamman inte har tillräckliga nivåer av jod. 

Jag har haft hypertyreos förut och vill nu bli gravid – hur följs jag upp?

Vid ditt första besök på mödravården ska prover på TSH, fritt T4 och TRAK tas. Om TRAK är förhöjda ska du erbjudas vård av endokrinolog och specialistmödravården. Det beror på att man är orolig att TRAK-antikropparna ska passera över till fostret och orsaka hypertyreos.  

Jag har hypertyreos nu och vill bli gravid – hur följs jag upp?

Du som har aktiv hypertyreos ska behandlas av endokrinolog och specialistmödravård. Ta gärna kontakt redan före graviditeten för att diskutera din situation.

Kan jag få hypertyreos tillfälligt under graviditeten? 

En del kvinnor får vad som kallas gestationell hypertyreos, det är en övergående form av hypertyreos. Troligen orsakas det av att ett hormon moderkakan producerar liknar TSH och utvövar samma effekter. Det är vanligast runt vecka 9-10 och minskar igen runt vecka 16. När du har gestationell hypertyreos saknas TRAK och de ögonsymtom som finns vid Graves. De flesta har inga symtom, andra behöver betablockerare för att dämpa symtomen och några kvinnor behöver sänka sina sköldkörtelhormoner med läkemedel som blockerar produktionen. I det sista fallet ska du följas av endokrinolog. 

Är det svårare att få barn med hypertyreos?

Vid hypertyreos finns en ökad risk för missfall och har du istället för lite sköldkörtelhormon kan det vara svårt att bli gravid. Därför bör vid infertilitet alltid sköldkörtelfunktionen utredas.  

Kan jag göra alla undersökning för hypertyreos om jag ammar eller är gravid? 

Ultraljud är vanligt under graviditeten för att undersöka fostret. Det anses även säkert vid graviditet och amning för att titta på sköldkörteln.

För att se hur sköldkörteln tar upp jod och diagnosticera Graves görs ibland en scintigrafi. Då används en liten mängd radioaktivt jod visar avbildningen att detta ansamlas i sköldkörteln har du sannolikt Graves. 

Gravida ska inte göra undersökningen under den första trimestern och senare i graviditeten kan den göras men med mindre radioaktivt jod. 

Ammar du behöver du under 12 timmar efter att ha druckit det radioaktiva jodet göra uppehåll med amningen. Men vänta inte bara 12 timmar och låt sedan barnet amma. Töm ut mjölken och släng den för att barnet inte ska få i sig det radioaktiva ämnet. 

Är jod bra för mig som är gravid och har hypertyreos?

Det är viktigt att skilja på näringsämnet jod och den behandling som ges med radioaktivt jod vid återkommande Graves. Här kan du läsa om näringsämnet och längre ner kan du läsa om den radioaktiva behandlingen.

Å ena sidan är mineralen jod absolut nödvändigt för en fungerande sköldkörtel och är viktigt för att barnet i magen ska utvecklas bra. Från vecka 16 har barnet en egen sköldkörtel som behöver jod för att kunna producera hormon. Å andra sidan kanske du har hört om att jod i överskott kan trigga sköldkörteln till hypertyreos.

Helena Filipsson Nyström är överläkare och docent på Sahlgrenska sjukhuset. Hon driver flera forskningsprojekt, varav ett kring jod och graviditet. Läs gärna ett blogginlägg hon skrivit här. Där konstaterar hon bland annat att jodbrist normalt sett inte förekommer tack vare joderat bordssalt men under graviditeten är behovet av jod större. Kan graviditeten därför vara en period då vi bör ta tillskott av jod? Hennes studie vill ta reda på om tillskott av jod är gynnsamt för barnet, bland annat vad gäller hjärnans utveckling och IQ. Studien kan du läsa om här.

Men är det säkert för dig med hypertyreos och gravid att inta jod? Det råder delade meningar om det och det bästa är att ta upp frågan med den läkare som behandlar dig. En uppfattning som många delar är att jod i kosten inte är något bekymmer men att tillskott kan vara negativt för den som har en autoimmun sköldkörtelsjukdom (som Graves är). Jod är inte den enda mineralen som är viktig för sköldkörteln och tillräckliga nivåer av selen tros vara avgörande för att jod inte ska kunna trigga sköldkörtelsjukdom.

En studie ville titta på vilka nivåer av jodintag som är säkra för gravida kvinnor med tanke på risken att utveckla sköldkörtelsjukdom i detta fall hypotyreos. Reslutaten går alltså inte direkt att översätta till risken för hypertyreos men likheten är att de båda oftast är autoimmuna. Över 7 000 kvinnor deltog och de som hade över normalnivåer av jod i urinen hade också högre risk för subklinisk hypotyreos (alltså underfunktion i sköldkörteln. Bland de som hade ännu mer jod i urinen var det vanligare med hypotyroxinemi (normalt TSH men lågt fritt T4). Forskarna beskriver också att förekomsten av antikroppar mot sköldkörteln följde ett mönster som ett U. Det vill säga, de med lägst och högst nivåer av jod i urinen hade också flest antikroppar mot sköldkörteln.

Får barnet hypertyreos? 

Om du har en aktiv Graves har du sannolikt antikroppar i ditt blod mot sköldkörteln. Dessa kallas TRAK (tyroideastimulerande hormonreceptor antikroppar) och de kan passera moderkakan och över till barnet. Det kan göra att barnets sköldkörtel påverkas och barnet behöver undersökas när det föds för att om nödvändigt sätta in behandling. 

Blir du gravid och har haft hypertyreos, särskilt Graves ska du alltid berätta det för din läkare så att du kan få rätt uppföljningar. 

Är läkemedel vid Graves säkert?

Å ena sidan kan läkemedel, propyltiouracil tiamazol (thacapzol), vid Graves förhindra att barnet fått hypertyreos men å andra sidan är de kopplade till ökad risk för fosterskador.  Propyltiouracil ger lägre risk för påverkan på barnetän tiamazol. Noga uppföljning och användande av lägsta möjliga dos rekommenderas. Gravida brukar heller inte få den “block-and-replace”-behandling som annars är vanlig eftersom man då måste använda högre doser av blockerande läkemedel. 

Vad kan jag göra för att få ett friskt barn? 

Först och främst är det väldigt viktigt att du följer de råd och behandlingar du får av sjukvården. Stabila hormonnivåer täta uppföljningar är nyckeln. Om du inte tar behandlingen som din läkare säger att du ska, riskerar hormoner att svänga upp och ner – vilket är negativt både för dig och bebisen. 

Det är också bra att planera din graviditet. Även om det finns många exempel på kvinnor med aktiv Graves som fått friska barn kan du också välja att vänta tills din sjukdom är väl kontrollerad. Har du fått radiojodbehandling behöver du vänta upp till 12 månader innan du blir gravid på grund av risken för att strålningen påverkar barnet. Därför väljer många med Graves som vill bli gravida att istället operera sig. 

Ät näringsrikt och mycket. Hypertyreos gör att du förbrukar med näring och energi vilket leder till att det blir mindre över till dig och bebisen. Genom att fylla på förråden kan du undvika näringsbrist. 

Kan jag amma om jag har Graves? 

Det går bra att amma när du har behandling mot Graves. Se till att din läkare har anpassat valet av läkemedel. Oftast är det lägsta möjliga dos av propyltiouracil som används. 

Ska du göra vissa typer av undersökningar kan du rekommenderas att vänta med dem eller hålla upp med amningen några timmar efteråt. 

Blir Graves värre efter förlossningen? 

Ja, det är vanligt att Graves blir värre när du har fött ditt barn. Immunförsvaret påverkas av humörsvängningarna i samband med förlossning och när barnet är fött förändras också behovet av sköldkörtelhormon. Se till att få täta uppföljningar av dina hormoner och ditt mående. Det kan vara ansträngande att ha ett litet barn att ta hand om, därför är det viktigt att du prioriterar din hälsa. 

Slutsats hypertyreos och graviditet

Om du har symtom på hypertyreos eller har haft det förut är det viktigt att du tar prover på sköldkörteln i samband med din graviditet. En obehandlad eller felbehandlad hypertyreos innebär risker både för mamma och barn.

Följ vårdens riktlinjer och ta dina läkemedel som du ska. När du väl fött ditt barn är det vanligt att hypertyreosen förvärras om du har Graves. Återigen är uppföljningen väldigt viktig.


Det går bra att amma om du har hypertyreos, prata med din läkare så att behandlingen anpassas efter det.

Är du en av dem som vill veta mer om livsstilens påverkan på din hälsa? På min egen väg till läkning lärde jag mig massor om sjukdomen, vad den gör med hälsan och hur vi kan återhämta oss bäst. Som journalist och författare kändes det naturligt att sammanställa det i boken Efter Graves – Din väg till läkning. Jag hoppas att informationen ska komma dig till nytta.

Har du fler frågor? Mejla mig på katarina@fysiomedia.se om du inte fått svar på det du vill veta här. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

FLER ARTIKLAR OM SKÖLDKÖRTELN

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om du har sköldkörtelsjukdom kanske du har funderat på om jod är bra för dig eller inte? Vissa menar att inget jod alls är det enda rätta för att må bättre, medan andra istället förespråkar stora mängder jod. Här får du veta mer om hur jod fungerar i sköldkörteln och om det kan vara en bra idé att undvika.