Katarina Fornander

Det är mycket vi som gravida ska tänka på. Därför blir det extra börda att dessutom kanske redan ha en sköldkörteldiagnos, eller att få en under graviditeten. Men vad kan du tänka på att göra själv för att du och barnet ska må så bra som möjligt? 

Du kan få hypertyreos under graviditeten och efter. Sköldkörteln påverkas mycket av en graviditet och humörsvängningarna i samband med den. 

När du har hypertyreos får du för mycket sköldkörtelhormon, något som snabbar på ämnesomsättningen hos mamma men även påverkar utvecklingen hos barnet. Sköldkörtelhormon är viktigt för fosterutvecklingen och de har bland annat en avgörande roll för att hjärnan ska utvecklas normalt. 

Under första halvan av graviditeten är bebisen beroende av mammans sköldkörtelhormoner men kan sedan börja bilda dem själv. Jod, en mineral som behövs för att skapa sköldkörtelhormon behöver bebisen få i sig via mamman.

De viktigaste sköldkörtelhormonerna är T4 och T3. Från hjärnan skickas en signal i form av ett hormon som kallas TSH – tyreoideastimulerande hormon och talar om för sköldkörteln att bilda hormon. Till största delen bildas T4 och som sedan omvandlas ute i kroppen till det aktiva hormonet T3. En mindre del T3 utsöndras också direkt från sköldkörteln. Vid hypertyreos bildas sköldkörteln för mycket hormon, den är överaktiv. Ungefär 0,1 till 0,2 procent av alla gravida får hypertyreos.

Vilka är symtomen på hypertyreos vid graviditet?

Många av symtomen på en överaktiv sköldkörtel är lika de vid en graviditet

 • Tål inte värme, är varm och svettas 
 • Trött 
 • Orolig
 • Hungrig. 

Men även

 • Svårt att sova
 • Skakade händer
 • Lättretlig
 • Hjärtklappning och snabb puls.

Är det farligt med hypertyreos när jag är gravid? 

Du vet säkert redan att obehandlad hypertyreos är en risk för både dig och bebisen. Det kan vara tufft att höra men det är nödvändigt att känna till. Riskerna är bland annat 

 • Högt blodtryck för mamma
 • Missfall
 • För tidig födsel
 • Havandeskapsförgiftning även kallas preeklampsi
 • En bebis med låg födelsevikt
 • Fosterskador.

Tar du dessutom behandling för hypertyreos i form av läkemedel kan de vara skadliga för fostret. 

Vilka typer av hypertyreos är vanliga vid graviditet? 

 • Graves sjukdom är den vanligaste orsaken och är en autoimmun sjukdom. En attack från immunförsvaret gör att sköldkörteln stimuleras till att bilda för mycket hormon. 
 • Knölstruma där du har knölar i sköldkörteln som producerar för mycket hormon.
 • Gestationell hypertyreos. Höga nivåer av graviditetshormonet b-HCG stimulerar sköldkörteln att bilda hormon. Detta går normalt över vid v14-18. 
 • Postpartumtyreoidit. Upp till 7 procent av alla kvinnor kan efter förlossning få en inflammation i sköldkörteln som kan göra att den läcker ut ett överskott av hormon. Det är en övergående form av hypertyreos och efteråt kan du istället få hypotyreos. Även den är övergående och sedan stabiliseras hormonerna. 

Förstorad sköldkörtel, eller struma vid graviditet är vanligare om mamman inte har tillräckliga nivåer av jod. 

Är det svårare att få barn med hypertyreos?

Vid hypertyreos finns en ökad risk för missfall och har du istället för lite sköldkörtelhormon kan det vara svårt att bli gravid. Därför bör vid infertilitet alltid sköldkörtelfunktionen utredas.  

Får barnet hypertyreos? 

Om du har en aktiv Graves har du sannolikt antikroppar i ditt blod mot sköldkörteln. Dessa kallas TRAK (tyroideastimulerande hormonreceptor antikroppar) och de kan passera moderkakan och över till barnet. Det kan göra att barnets sköldkörtel påverkas och barnet behöver undersökas när det föds för att om nödvändigt sätta in behandling. 

Blir du gravid och har haft hypertyreos, särskilt Graves ska du alltid berätta det för din läkare så att du kan få rätt uppföljningar. 

Är läkemedel vid Graves säkert?

Å ena sidan kan läkemedel, propyltiouracil tiamazol (thacapzol), vid Graves förhindra att barnet fått hypertyreos men å andra sidan är de kopplade till ökad risk för fosterskador.  Propyltiouracil ger lägre risk för påverkan på barnetän tiamazol. Noga uppföljning och användande av lägsta möjliga dos rekommenderas. Gravida brukar heller inte få den “block-and-replace”-behandling som annars är vanlig eftersom man då måste använda högre doser av blockerande läkemedel. 

Vad kan jag göra för att få ett friskt barn? 

Först och främst är det väldigt viktigt att du följer de råd och behandlingar du får av sjukvården. Stabila hormonnivåer täta uppföljningar är nyckeln. Om du inte tar behandlingen som din läkare säger att du ska, riskerar hormoner att svänga upp och ner – vilket är negativt både för dig och bebisen. 

Det är också bra att planera din graviditet. Även om det finns många exempel på kvinnor med aktiv Graves som fått friska barn kan du också välja att vänta tills din sjukdom är väl kontrollerad. Har du fått radiojodbehandling behöver du vänta upp till 12 månader innan du blir gravid på grund av risken för att strålningen påverkar barnet. Därför väljer många med Graves som vill bli gravida att istället operera sig. 

Ät näringsrikt och mycket. Hypertyreos gör att du förbrukar med näring och energi vilket leder till att det blir mindre över till dig och bebisen. Genom att fylla på förråden kan du undvika näringsbrist. 

Kan jag amma om jag har Graves? 

Det går bra att amma när du har behandling mot Graves. Se till att din läkare har anpassat valet av läkemedel. Oftast är det lägsta möjliga dos av propyltiouracil som används. 

Ska du göra vissa typer av undersökningar kan du rekommenderas att vänta med dem eller hålla upp med amningen några timmar efteråt. 

Blir Graves värre efter förlossningen? 

Ja, det är vanligt att Graves blir värre när du har fött ditt barn. Immunförsvaret påverkas av humörsvängningarna i samband med förlossning och när barnet är fött förändras också behovet av sköldkörtelhormon. Se till att få täta uppföljningar av dina hormoner och ditt mående. Det kan vara ansträngande att ha ett litet barn att ta hand om, därför är det viktigt att du prioriterar din hälsa. 

Slutsats hypertyreos och graviditet

Om du har symtom på hypertyreos eller har haft det förut är det viktigt att du tar prover på sköldkörteln i samband med din graviditet. En obehandlad eller felbehandlad hypertyreos innebär risker både för mamma och barn.

Följ vårdens riktlinjer och ta dina läkemedel som du ska. När du väl fött ditt barn är det vanligt att hypertyreosen förvärras om du har Graves. Återigen är uppföljningen väldigt viktig.


Det går bra att amma om du har hypertyreos, prata med din läkare så att behandlingen anpassas efter det.

Är du en av dem som vill veta mer om livsstilens påverkan på din hälsa? På min egen väg till läkning lärde jag mig massor om sjukdomen, vad den gör med hälsan och hur vi kan återhämta oss bäst. Som journalist och författare kändes det naturligt att sammanställa det i boken Efter Graves – Din väg till läkning. Jag hoppas att informationen ska komma dig till nytta.

Har du fler frågor? Mejla mig på katarina@fysiomedia.se om du inte fått svar på det du vill veta här.