Fysiomedia

Sök
Stäng denna sökruta.

Bästa labtesterna för dig med hypertyreos

Katarina Fornander

Det viktigaste när vi inte mår bra eller känner oss trötta är att fokusera på livsstilsförändringar och att ställa in medicinering. När vi trots en hälsosam livsstil fortfarande inte mår bra, kan det finnas behov av att göra ett hälsotest eller hälsokontroll som visar var obalanserna dröjer sig kvar. Det kan handla om test av organiska syror i urinen, tarmflora, metylering, inflammation, hjärtfrekvensvariabilitet eller näringsstatus

OM LABTESTER VID GRAVES

Efter att du använt dig av livsstilsförändringar förbättras symtomen ofta och det finns mindre behov av laboratorietester vid hypertyreos. Om du förbättrat livsstilen- tränar, sover och äter som du vet att du mår bra av och ändå har kvar symtom kan labtester vara till nytta. Ibland kan de dock vara användbara direkt, följa alltid råd från din läkare om vilka tester du ska ta. Tester finns som hemtest eller blodprov, som du behöver hjälp av en vårdgivare för att ta. En del företag erbjuder tjänster där du kan beställa ett blodprov och få det  taget det på din vårdcentral.

SKÖLDKÖRTELTESTER

De viktigaste testerna visar förstås dina nivåer av sköldkörtelhormoner. Här är några tester att känna till, antikroppstester görs för sällan men kan visa hur aktiv sjukdomen är.

Vid sköldkörtelprovtagning vill du se till att inte bara testa TSH. Det är bara en pusselbit till din sköldkörtelhälsa. Ditt fria T4 (fT4), fria T3 (fT3), omvänd T3 (rT3) och sköldkörtelantikroppar är också viktiga. 

TSH. Det hormon som hypofysen använder för att få sköldkörteln att tillverka mer hormon. Vid aktiv Graves kan detta vara så lågt att det är omätbart. Helst bör TSH när du är balanserad i dina hormoner vara i det lägre intervall. Många gånger accepteras nivåer på upp till 4 mIU / ml vilket anses långt ifrån optimalt. En forskningsstudie antyder att mellan 0,5 mIU / ml och 2,50 mIU / ml är bättre för patientens välbefinnande. 

T4 och T3. T4 är föregångaren till det aktiva hormonet T3. Normalt när vi behandlas med sköldkörtelhormon är förhållandet mellan T4 och T3 lägre än för personer som har en frisk sköldkörtel. Dessa tester kommer att visa dig om du har tillräckligt med hormon för att täcka kroppens behov. Om de är höga indikerar detta hypotyreos och om de är låga indikerar detta hypotyreos. Det är dock möjligt att vara inom referens och fortfarande inte må bra. Alltför många vet detta. Det är då du behöver hjälp av en läkare som lyssnar och använder alternativa behandlingsalternativ. Tänk också på de möjligheter du har genom att använda livsstilsförändringar för att förbättra välbefinnandet. 

rT3. Nivån på rT3 visar i vilken grad kroppen vill skydda dig från sköldkörtelhormon. Detta kan hända när vi är under stress eller om du har lågt energiintag. Om de andra sköldkörtelproven är normala, men du har hypotyreosymptom, kan ett högt rT3-värde ge ledtrådar till varför det är så. 

Sköldkörtelantikroppar. Vid Graves är den viktigaste antikroppen TRAK. Den stimulerar TSH-receptorn i sköldkörteln och får den att producera överdrivna mängder hormon. Många med Graves har också höga nivåer av TPO och TG-antikroppar. Det visar att du kanske redan har, eller riskerar att utveckla Hashimotos tyreoidit, den vanligaste typen av hypotyreos i framtiden. Se till att testa dina nivåer av sköldkörtelhormoner och antikroppar regelbundet.

TESTER NÄRINGSBRISTER VID GRAVES

Näringsbrister vid Graves är alltför vanligt. Vitaminer, mineraler och aminosyror är exempel på näringsämnen som saknas. Dels är de en bidragande orsak till att vi får autoimmuna sjukdomar men eftersom ämnesomsättningen vid Graves är så snabb kommer det också att öka risken för näringsbrister. Tester av din näringsstatus kan vara en pusselbit i att må bättre.

Sikta på ett kombinerat test som mäter flera markörer samtidigt. Vanligtvis inkluderar detta både vitaminer och mineraler men också ett blodststatustest. Antalet och volymen på dina blodkroppar ger information om din näringsstatus.

Vitamin D – en vanlig brist och många har nivåer i suboptimala intervallet. 

Hemoglobin och ferritin – visar behovet av järntillskott. 

Selen  – detta mineral är avgörande för sköldkörtelfunktionen och sänker inflammation i sköldkörteln, och ofta innehåller maten inte de mängder vi behöver. 

Vitamin A, zink och magnesium  är alla viktiga för sköldkörtelfunktionen. 

Metyleringspanel – detta gör det möjligt att testa behovet av att komplettera med B-vitaminer och sänka inflammationsnivåerna. En metyleringspanel kan visa behovet av ytterligare livsstilsförändringar och innehåller markörer för:

 • Metionin
 • Cyststein
 • S-adenosylmetionin (SAM) 
 • S-adenosylhomocystein (SAH) 
 • Homocystein 
 • Cystathionine 
 • Förhållande SAM till SAH 

Test av organiska syror – Medan metyleringspanelen vanligtvis är ett blodprov är testet för organiska syror ett hemtest baserat på urin. Det ger dig en del av informationen från en metyleringspanel och status för antioxidanter som är urlakade vid Graves. : 

 • Funktionell vitamin- och mineralstatus 
 • Brist på aminosyror som karnitin och NAC 
 • Oxidationsskador och antioxidantbehov 
 • Fas I & amp; Fas II avgiftningskapacitet
 • Funktionellt B-komplex vitaminbehov
 • Neurotransmittormetaboliter
 • Mitokondriell energiproduktion 
 • Metyleringstillräcklighet 
 • Liponsyra och CoQ10-status 
 • Markörer för överväxt av bakterier och jäst 

Även om inflammationsmarkörer för homocystein inte ingår, kan nivån tolkas från nivåerna av B-vitaminer. Tillräckliga nivåer av B-vitamin hjälper dig att anta att homocystin inte ansamlas. En skicklig tolkare av provet kan hjälpa dig att få mycket information från ett test av organiska syror som inte skrivs i testresultatet. Inte alla tester inkluderar ovan nämnda markörer, kontrollera innan du beställer testet. 

NERVSYSTEMETS FUNKTION

HRV-testning gör att du kan bedöma om ditt parasympatiska nervsystem har försvagats av sjukdomen. Det är mycket vanligt och kan ligga bakom vanliga kvarvarande symtom som trötthet och oro. Heart Math eller en liknande enhet styr din träning. Om du inte vill köpa utrustningen, besök en utövare som är skicklig inom HRV-testning. 

Neurofeedback. Neurofeedback kan vara till hjälp för att din hjärna ska komma tillbaka till ett lugnare, mer medvetet tillstånd. Det finns teknik att använda hemma för detta ändamål, även om det inte är säkert hur pålitliga dessa är. Neurofeedback med ett proffs kan å andra sidan vara dyrt. Du behöver dock inte betala dyra pengar för att förbätra hur din hjärna fungerar. Meditation eller kommer att förbättra hjärnvågornas tillstånd – neurofeedback eller inte.

BLODSOCKER

Fasteglukos, fastande insulin och hemoglobin A1c (HBA1c) ger dig en uppfattning om behovet av att förbättra din blodsockerkontroll. Om du hittar en obalans, ta det på allvar eftersom det kan bidra till de flesta kroniska sjukdomar.

OBALANSER TARMFLORA OCH MAGHÄLSA

Läckande tarm är underförstått när du lider av autoimmun sjukdom. Det här testet är därför ofta inte nödvändigt och vad du ska lägga dina pengar är att förbättra din grundläggande livsstil. Testet är ett urintest där du dricker en kombination av två sockerarter (mannitol och laktulos). Den ena är tillräckligt liten för att passera en hälsosam tarmslemhinna och den andra kan normalt inte passera eftersom den är för stor. Vid läckande tarm blir tarmarna emellertid mer permeabla och större molekyler kan passera. Ett högt förhållande av den stora sockermolekylen i urinen betyder att tarmen läcker.

Glutenintolerans eller celiaki. Vissa säger att alla med Graves bör testas för glutenintolerans eftersom de så ofta förekommer tillsammans. Om du vill testa för glutenintolerans, kom ihåg att du inte kan utesluta gluten innan testet, eftersom detta gör att antikroppar inte syns på laboratorieresultatet. Du behöver inte vara glutenintolerant för att dra nytta av en glutenfri kost eftersom det kan påverka inflammation och tarmhälsa hos oss alla. Testet bör därför inte användas som ett test för att se om du kan äta gluten eller inte. Om du misstänker att din kropp inte rimmar med gluten, även om du inte har celiaki, ska du eliminera alla livsmedel som innehåller det och se hur du mår. Låt din kropp vägleda dig.

SIBO. Dysbios i tarmen kan vara en orsak till många bestående symtom. Att ta reda på om du har eventuella oinbjudna patogener i tarmen och eskortera dem ut kan vara ett sätt att läka. Testet involverar att dricka laktulos och vänta sedan för att se om det metaboliseras till någon av de gaser som visar infektion i övre tarmen. Alla patogener kräver sina egna specifika protokoll tas bort från tarmen, och du rekommenderas att arbeta med någon som är skicklig i att balansera tarmfloran för att få bästa resultat.

HORMONTESTER

Kortisolobalanser är ofta roten till hormonella obalanser, även för könshormoner och sköldkörteln.

Salivtest kortisol. Ett salivtest under 24 timmar kan göras hemma. Resultatet visar den dagliga rytmen för kortisol och hormonnivåer. Det i sin tur indikerar binjurens funktion. Därför lär du dig inte bara om dina binjurar utsöndrar tillräckligt med hormon utan också om de gör det vid rätt tid på dagen. Kortisolnivåerna är mycket varierande och påverkas av vad som pågår i ditt liv under testdagen.

Dried Urine Test eler DUTCH. Visar nivåer av könshormoner, kortisol och utvalda organiska syror. Detta kan göras som ett hemtest, men tolkningen är komplex eftersom så mycket data ges och det rekommenderas att du vägleds av en skicklig professionell.

KRONISKA INFEKTIONER

Som du vet kan flera patogener orsaka kroniska infektioner och på lång sikt autoimmun sjukdom. Här är några av de vanligaste testerna för att hitta kroniska infektioner:

Epstein Barr-virus. Testa för pågaående och kronisk infektion.

Helicobacter Pylori. Dessa bakterier är kanske mest kända för att orsaka magsår, men är vanliga vid tarmobalans och autoimmun sjukdom. De är en del av vår normala flora, men i överflöd orsakar de problem. Om du har symtom på matsmältningsbesvär som är svåra att lösa kan du ha en infektion av H. Pylori.

Borrelia. Denna infektion blir allt vanligare på grund av klimatförändringar. En infektion kan begränsas till huden, men borrelia kan påverka nervsystemet och Borrelia Burgdorferi, bakterierna som orsakar infektionen, kan bli vilande och infektionen kronisk. Testning är kontroversiell och kan vara komplex

MUSKELSTYRKA

Med Graves kan vi tappa muskler och därmed styrka. När vi kommer under behandling visar forskning att det tyvärr dröjer lite innan kroppen börjar bygga upp muskler igen. Det kan därför vara en bra idé att styrketräna för att hjälpa muskelåterbyggnaden på traven.

Vill du testa din styrka kan du förstås märka det på om du inte orkar bära lika tungt som förut. Ett test av greppstyrka kan generaliseras till din styrka allmänt. När ett sådant test göra brukar man använd handgreppsdynamometer. Vi ska inte underskatta vikten av starka muskler och studier visar att en låg greppstyrka (och därmed låg styrka allmänt) är kopplad till många typer av ohälsa och risk att dö i förtid.

GENETISKA TESTER

Genetisk testning, huvudsakligen av så kallade single nucleotide polymorphisms (SNPs), är populärt för att få reda på individuella riskfaktorer för att få vissa sjukdomar. Även om det finns några DNA-markörer för allvarliga sjukdomar är SNPs naturliga varianter av DNA som kan påverka hälsan. Men att känna till ditt DNA berättar inte hela historien. Som du kanske vet laddar generna pistolen, men miljön kramar avtryckaren. Vad det innebär i praktiken är att någon med en dålig uppsättning gener, men en hälsosam livsstil aldrig drabbas av konsekvenserna av deras så kallade ”dåliga gener”. Många utövare av funktionsmedicin påpekar också att de aldrig ”behandlar SNPs” – vilket innebär att de inte kommer att basera tillskotts- eller livsstilsrekommendationer på DNA-testning. Istället, vad de gör är att ta reda på de faktiska nivåerna av B-vitaminer eller hur din avgiftning fungerar. Sedan kommer de att föreslå ett protokoll för att korrigera eventuella obalanser. Andra utövare använder DNA-testning för att söka efter potentiella svaga punkter, men förlitar sig fortfarande på funktionstestning för att styra protokollet de gör åt dig.

Det är dock mänskligt att vara nyfiken på ditt DNA. Och om du upptäcker att du metaboliserar stresshormoner långsammare eller har en ärftlig ökad risk för oxidativ stress kan det motivera dig att genomföra livsstilsförändringar. Gör i så fall DNA-testning – så länge du kommer ihåg att det inte går att behandla av SNPs.

Vill du veta mer om vad du själv kan göra för att läka från Graves’? I boken ”Efter Graves – din väg till läkning” finns information som riktar sig både till dig som nyligen blivit diagnosticerad och dig som haft sjukdomen en längre tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

FLER ARTIKLAR OM SKÖLDKÖRTELN

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om du har sköldkörtelsjukdom kanske du har funderat på om jod är bra för dig eller inte? Vissa menar att inget jod alls är det enda rätta för att må bättre, medan andra istället förespråkar stora mängder jod. Här får du veta mer om hur jod fungerar i sköldkörteln och om det kan vara en bra idé att undvika.

En norsk studie om Graves 25 år senare visar på flera hälsoutmaningar men när vi vet var hindren ligger kan vi motverka dem. Här får du veta vad du ska tänka på.