Fysiomedia

Sök
Stäng denna sökruta.
Koll på sköldkörteln hemma

Koll på sköldkörteln hemma – utan blodprov

Katarina Fornander

Trött, frusen och tappar hår? Eller lättirriterad. varm och svårt att sova? Då kanske du misstänker att sköldkörteln inte fungerar som den ska. Både vid hyper- och hypotyreos kan vi genom enkla hemmatester få indikationer på om hormonerna är i balans.

Vikt, blodtryck, puls, temperatur och symtombild ger oss alla viktiga ledtrådar till hur väl sköldkörteln fungerar. Genom att regelbundet mäta dem kan du få bättre koll på hur dina hormonnivåer avspeglas i dessa. Detta ersätter absolut inte läkarvård eller blodprov utan bör ses som ett komplement.

Att hålla koll på din sköldkörtel hemma kan du göra inför provtagning, att du vill diskutera diagnos eller läkemedelsförändringar med din läkare. Några veckor till en månad med regelbundna mätningar kan ge en bra bild. Du kan också göra det efter förändringar i medicinering. Mät då under minst ett par veckor efteråt eftersom det tar tid innan läkemedelsjusteringar avspeglar sig i hormonnivåer.

Livsstilsförändringar för sköldkörteln som kan förbättra autoimmunitet eller konvertering av T4 till T3 kan ta 3 till 6 månader innan de kan mätas som förändringar i vikt, blodtryck eller puls.

Vikt

Vikten är för många med sköldkörtelbesvär ett stort bekymmer och något som vården inte alltid tar på så stort allvar. Läs mer om orsaker till viktuppgång i min artikel här. Sköldkörteln står för merparten av vår ämnesomsättning och när den är under- eller överaktiv avspeglas det för många i vikten. Om du medicineras kan dina hormonnivåer vara inom referens och du har ändå viktproblem. Orsaken kan vara att balansen mellan T4 och T3 (T3 är det aktiva hormonet) när du tar enbart T4 (som i den vanligaste behandlingen Levaxin) antar man att det ska omvandlas till T3 men så är inte alltid fallet. En liten förskjutning kan på sikt ge mer eller mindre viktuppgång(1).

Du som har aktiv hypertyreos tappar ofta mycket i vikt men det brukar stabilisera sig när du kommer under behandling. När du får behandling har du i praktiken hypotyreos och många upplever att de går upp i vikt mer än vad de önskar. Se denna artikel för potentiella orsaker till det.

Att mäta vikten. OBS! Om du har eller har haft ätstörningar, välj de andra sätten att följa sköldkörteln. De är minst lika bra. Överhuvudtaget om du inte tycker om att väga dig kan du skippa det och mäta puls, blodtryck etc. istället.

Notera din vikt med jämna intervaller, du behöver absolut inte väga dig varje dag. Menstruerar du, välj samma dag under din cykel eftersom vikten kan variera med den. Vikt är ett trubbigt mätvärde eftersom det inte säger så mycket om vad vikten består av eller hur fettet är fördelat på din kropp.

Vill du inte väga dig kan midje-häftkvot kan tala om ifall du har överflödigt bukfett. Kvinnor bör gärna ha under 80 centimeter och män 94 centimeter. Kvoten får du genom att dela midjemått med höftmått. Kvinnor bör ha 0.8 eller lägre och män 1.0 eller lägre. Midje-höftkvot är ett bättre mått på hälsa då överflödigt bukfett är starkare kopplat till ohälsa än övervikt i sig.

Blodtryck

Normalt blocktryck enligt 1177 är 140/90 mmHg om du mäter det på exempelvis vårdcentralen och om det mäts hemma ska det vara under 135/85 mmHg. Underaktiv sköldkörtel kopplas ofta till lågt blodtryck men på sikt kan det istället bli högt eftersom låga sköldkörtelvärden gör kärlen stela. Hypertyreos aktiverar den delen av nervsystemet som ökar spänningen i blodkärlen och leder till högt blodtryck.

För att veta om det höga blodtrycket beror på hypo- eller hypotyreos kan du kika på vilken mått av blodtryck som är högt. Den första siffran i blodtrycket kallas systoliska blodtrycket, eller övertrycket, och talar om hut stort trycket är när hjärtat pumpar blod. Detta tenderar att öka vid hypertyreos. Det diastoliska trycket, eller undertrycket, när hjärtat slappnar av tenderar istället att öka vid hypotytreos.

För att komplicera bilden ytterligare kan sköldkörtelbesvär ge olika typer av rubbningar i kortisolvärden – något som i sig kan påverka blodtrycket.

Kortfattat kan man alltså säga att ett blodtryck som avviker från det normala oavsett om det är högt eller lågt, kan bero på sköldkörteln och du bör se till att ta(2).

Mät blodtrycket hemma

Du kan använda en blodtrycksmätare för hemmabruk eller besöka ett apotek som erbjuder tjänsten att ta blodtryck.

Vila i 5 minuter innan du mäter. Notera resultatet för att kunna jämföra senare.

Puls

Pulsen avspeglar aktiviteten i sköldkörteln därför att den reglerar stresshormonet adrenalin. Mer sköldkörtelhormon gör kroppen och hjärtat mer känsligt för adrenalin- Därför ger hypotyreos en puls som ofta är sänkt med 10 till 20 slag. Hypertyreos ger en ökad puls (3).

Normal puls i vila är mellan 60 och 70 slag i minuten. Du som är vältränad kan ha en lägre vilopuls. Det kan också finnas andra orsaker till förändrad puls som att du druckit kaffe, är stressad eller är sjuk. Följ pulsen regelbundet för att inte fånga upp en tillfällig topp eller sänka. Ta den regelbundet under en månad samma tid på dagen och gärna det första du gör på morgonen för att undvika variation. Medelvärdet kan fungera som en indikation på din normala vilopuls.

Att mäta puls

 • Vilopulsen mäts det första du gör på morgonen innan du kliver ur sängen eller plockar upp telefonen eller något annat.
 • Håll din ena handled med den andra handen.
 • Lägg två fungrar på artären som går längs med underarmen på samma sida som tummen.
 • Så snart pulsen blir tydligt kan du räkna pulsslagen medan du tar tid, gärna en hel minut. Räkna gärna under en hel minut. Att räkna under 30 sekunder och multiplicera med två är ett annat alternativ.

Temperatur

Generellt brukar man säga att med för mycket sköldkörtelhormon blir vi varma och med för lite blir vi kalla och frusna. Det beror på att vår temperatur är ett resultat av energiproduktionen och denna styrs av sköldkörtelhormon. Bildandet av energi i cellerna är inte helt effektiv och energi läcker ut i form av värme. Värmen ger sedan i sin tur vår basala kroppstemperatur. Med hypotyreos bildas mindre energi och därigenom mindre värme och tvärtom med hyper. (4)

Temperaturen i kroppen är hårt reglerad och denna kan vara svår att korrelera till sköldkörtelhormonerna. Ändå är det många som tycker att det är användbart att följa temperaturen. Viktigt att komma ihåg är att den är högst individuell. Det som är en låg kroppstemperatur för dig är kanske normalt för någon annan. Jämför därför för mycket inte utan följ din egen temperatur. Många har normalt under 37 grader på morgonen, men få har låga 36 eller under (5) därför kan det vara en indikation på hypotyreos. En temperatur på över 37 grader på morgonen kan å andra sidan indikera hypertyreos.

Att mäta temperatur

 • Placera termometer och dagbok bredvid sängen kvällen innan mätning.
 • När du vaknar, mät temperaturen.
 • Mät under minst 5 dagar.
 • Testa inte om du har en infektion, skada eller några andra omständigheter som kan orsaka förhöjd kroppstemperatur.

Kvinnor som menstruerar mäter helst under dag 1-5. Temperaturen varierar normalt under menscykeln.

Symtombild

Lika viktigt är att jämföra de ovanstående mätvärdena med hur du mår. Dina symtom avslöjar också hur det står till med din sköldkörtel och är värda att ta på allvar. Gradera när du misstänker sköldkörteln följande symtom mellan 1 till 10. Summera och notera din poängsumma. Denna är inget test som visar om du har sköldkörtelproblem eller inte men dessa är vanliga symtom och kan ge en indikation, högre summa indikerar större obalans.

Även om vissa symtom är vanligare vid till exempel hypotyreos, som trötthet, är det också vanligt vid hypertyreos att vara trött. Generellt är denna typ av symtom diffusa och kan överlappa mellan många olika sjukdomar. Använd dem som en del av helheten. Det bästa är att använda en koll av symtom för en kontinuerlig uppföljning där du jämför symtom, hur du mår och kopplar det till blodprover.

Vid uppföljning: Mät vid behov, när du funderar på om dina symtom blivit bättre eller sämre. Efter behandlingsändring kan förändringar i symtom ses efter ett par veckor.

Livsstilsförändringar brukar kunna mätas inom ett par veckor upp till 6 månader efter att du gjort dem.

 • Struma
 • Kan inte gå ner i vikt
 • Trött/dåsig
 • Tappar vikt
 • Tappar hår
 • Depression/nedstämd
 • Köldintolerans
 • Hjärndimma
 • Värmeintolerans
 • Sämre minne
 • Muskelvärk
 • Ledvärk
 • Svullet ansikte
 • Irriterad
 • Hjärtklappning
 • Ångest
 • Nervös/orolig
 • Dubbelslag hjärtat
 • Svettningar
 • Apatisk/avtrubbad
 • Humörsvängningar
 • Sura uppstötningar
 • Förstoppning
 • Diarré
 • Svårt att sova
 • Sover för mycket
 • Yrsel
 • Illamående

Hypo eller hyper?

Genom att göra dessa hemtester får du också en fingervisning om du har hypotyreos eller hypertyreos. Det kan också vara så att du just nu är behandlad för en diagnos, säg hypotyreos men tar för mycket läkemedel så att du är överbehandlad och i praktiken har hypertyreos. I båda fallen är det viktigt att ta kontakt med vården för en bekräftelse av detta och rätt justeringar i behandling.

Tyder på hypotyreos

 • Ökad vikt
 • Låg temperatur
 • Låg puls
 • Undertrycket (den andra siffran i blodtryck) förhöjt
 • Även om symtom varierar från person till person kan bland andra dessa dominera: Trötthet, sover för mycket, nedstämd, förstoppning.

Tyder på hypertyreos

 • Minskad vikt
 • Högre temperatur
 • Hög puls
 • Övertrycket (den första siffran i blodtrycket) förhöjt
 • Även om symtom varierar från person till person kan bland andra dessa dominera: Rastlös, sover för lite, irriterad, diarré.

Tips för koll på sköldkörteln hemma

 • Denna typ av mätning ersätter inte blodprov men är ett komplement och ett sätt att lära känna din egen kropp.
 • Mät kontinuerligt under en period, minst ett par veckor.
 • Är du menstruerande kvinna, mät samma dagar i menscykeln. Gärna dag 1 till 5.
 • Vill du följa en behandlingsförändring, tänk på att effekterna av dessa kan ta 2-3 veckor.
 • Livsstilsförändringar kan ta upp till 6 månader innan du mäter en förändring.
 • Skriv upp mätningarna i en dagbok för att kunna referera till senare.

Skriv dagbok

En dagbok utformad med alla dessa parametrar är ett suveränt verktyg för att hålla koll på sköldkörteln hemma. Det kan vara så enkelt som några vita papper och en penna. Eller anteckna i mobilen.

För dig som vill skapa en egen hälsobok med dessa mätvärden och mycket mer, finns Sköldkörteldagboken – 6 månader med nya insikter om din hälsa.

Genom att fylla i boken och se sambanden mellan dina vanor och dina symtom kan du anpassa din medicinering och din livsstil för att du ska må så bra som möjligt.

Boken är inte bunden till någon diet, träningsprogram eller annan metod. Istället följer boken dig och låter dig få nya insikter om ditt välmående. Du som väljer AIP hittar dock sidor för återintroduktion av livsmedel. Den har inga datum, du kan börja när du vill och göra uppehåll om det passar dig och sedan börja igen.

I den boken får du möjlighet att:
– Upptäcka mer om hur din sjukdom startade och koppla det till hur du mår
– Lära känna dina dagliga vanor inom kost, träning, avslappning och sömn
– Drömma om hur du vill må, skapa en plan och följa upp målen
– Ta reda på vad du mår bättre av – och bör göra mer av – samt vad du mår sämre av – och bör göra mindre av
– Sköldkörtelnyckeln låter dig under de 6 månaderna bygga upp insikter om din sköldkörtel, din livskvalitet och dina symtom
– Dokumentera provsvar och läkarbesök

Referenser

 1. Teixeira PFDS, Dos Santos PB, Pazos-Moura CC. The role of thyroid hormone in metabolism and metabolic syndrome. Ther Adv Endocrinol Metab. 2020 May 13;11:2042018820917869. doi: 10.1177/2042018820917869. PMID: 32489580; PMCID: PMC7238803.

2. Berta E, Lengyel I, Halmi S, et al. Hypertension in Thyroid Disorders. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:482. Published 2019 Jul 17. doi:10.3389/fendo.2019.00482

3. Udovcic M, Pena RH, Patham B, Tabatabai L, Kansara A. Hypothyroidism and the Heart. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2017;13(2):55-59. doi:10.14797/mdcj-13-2-55

4. Baracos VE, Whitmore WT, Gale R. The metabolic cost of fever. Can J Physiol Pharmacol. 1987 Jun;65(6):1248-54. doi: 10.1139/y87-199. PMID: 3621073.

5. Obermeyer Z, Samra J K, Mullainathan S. Individual differences in normal body temperature: longitudinal big data analysis of patient records BMJ 2017; 359 :j5468 doi:10.1136/bmj.j5468

6. Gustafson C. Denis Wilson, md: Low Body Temperature as an Indicator for Poor Expression of Thyroid Hormone. Integr Med (Encinitas). 2015;14(3):24-28.

7. Gomez CR. Disorders of body temperature. Handb Clin Neurol. 2014;120:947-57. doi: 10.1016/B978-0-7020-4087-0.00062-0. PMID: 24365362.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

FLER ARTIKLAR OM SKÖLDKÖRTELN

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

En norsk studie om Graves 25 år senare visar på flera hälsoutmaningar men när vi vet var hindren ligger kan vi motverka dem. Här får du veta vad du ska tänka på. 

Inflammation är helt centralt för oss med sköldkörtelsjukdom. Hur kan vi själva påverka den med livsstilen?