kombinerad

För din sköldkörtelhälsa

Är myo-inositol bra för din sköldkörtel?

Kosttillskott vid Graves - vilka är rätt för dig?
Katarina Fornander

Myo-inositol är ett ämne vi kan tillverka själva men som i tillskott visat sig stötta mental hälsa och sköldkörteln. Vem bör överväga extra myo-inositol och vem bör det inte? Plus forskningen som stödjer myo-insositol för sköldkörteln.

Myo-insositol kalldes tidigare B8 och klassades alltså som en B-vitamin. Det har förlorat sin status som vitamin eftersom det upptäckts att vi kan tillverka ämnet själva. Det är en typ av kolhydrat med effekter på hormoner och signalsubstanser.

Myo-inositol är den biologiskt aktiva varianten av ämnet inositol. Oftast innehåller kosttillskott myo-inositol även om det står inositol på etiketten.

Brister vid sköldkörtelsjukdom

Vid tiden för diagnos hade du med Graves sannolikt en eller flera näringsbrister. Det beror på att ämnesomsättningen går på högvarv och då förbrukas näring i hög takt. För de flesta ämnen rättar det till sig med tiden, när behandlingen gör ämnesomsättningen normal igen. Myo-inositol är ett av de ämnen som sjunker i kroppen och hjärnan men som hos de flesta enligt forskning återhämtar sig. Normalt kan vi tillverka 4 g myo-inositol per dag. Värt att påminna är att nivåerna inte återhämtar sig hos alla (1).

Mat kan också innehålla inositol och frukt, bär (särskilt blåbär), bönor och nötter är alla rika på insositol (2).

Det finns också andra skäl än Graves till att du har brist och en del klarar inte att tillverka tillräckligt för kroppens behov (3):

 • Högt blodsocker hindrar både upptag och produktion
 • Lågt intag via kosten
 • Lever eller njurar som inte klarar av att producera ämnet
 • Dåligt näringsupptag.

Myo-inositol och sköldkörteln

Vad exakt gör myo-inositol för sköldkörteln?

Myo-inositol är essentiellt både för att signalen till sköldkörteln om att producera hormon ska gå fram PLUS att det behövs för själva produktionen.

TSH, som är signalen till sköldkörteln att producera hormon stiger när vi har hypotyreos. Tillskott av myo-inositol tillsammans med selen har i studier visat sig minska TSH signifikant. De flesta som har för lite sköldkörtelsjukdom har i själva verket en autoimmun sjukdom där antikroppar bildas mot sköldkörteln. Även dessa antikroppar sjönk med selen + myo-inositol.

Tillsammans med vanadium, omega-3 och selen har myo-inositol visat sig kunna skydda mot skadliga ämnen i miljön som kvicksilver (4)

Till sist kan brist på myo-inositol också ge fler godartade knölar i sköldkörteln. Patienter som fick tillskott minskade storleken på sina knölar (5).

Vad gör myo-inositol för hjärnan?

Obalanser i myo-inositol är vanligt vid psykisk ohälsa. Det kan kopplas till ångest, depression, Alzheimer’s och tvångssyndrom (OCD).

Blodsocker och serotonin är två faktorer som spelar in för hjärnhälsa och myo-inositol påverkar båda två i rätt riktning (6).

Serotonin är en av våra viktigaste signalsubstanser för välmående och hjärnhälsa. När vi har tillräckligt med myo-inositol blir effekten att nivåerna i hjärnan ökar.

Sömnen förbättras också av myo-inositol. Både hur sömnen upplevs och längden på sömnen förbättrades med tillskott (7).

Extra myo-inositol för den som har högt blodsocker leder till lägre fasteblodsocker men även långtidsmarkörer för blodsocker, HbA1c, förbättras (7). Det är viktigt eftersom obalans i blodsocker kan ligga bakom psykisk ohälsa.

Hur mycket tillskott?

Studier som visat positiv effekt för sköldkörteln har kombinerat 600 mg myo-inositol med 83 mg selen (i formen selenometionin).

Sömnen förbättrades vid intag av 2 gram myoinositol till kvällen.

12-18 g per dag för psykisk ohälsa, betydligt högre doser. Även om myo-inositol generellt anses som säkert kan biverkningar som illamående, magsmärtor, huvudvärk och yrsel uppstå. Dessa är vanligare vid doser över 12 gram per dag.

Du som har en aktiv candida-infektion (svampinfektion) bör undvika myo-inositol eftersom det är en kraftfull tillväxtfaktor för jästsvampar (9).

 1. Elberling TV, Danielsen ER, Rasmussen AK, Feldt-Rasmussen U, Waldemar G, Thomsen C. Reduced myo-inositol and total choline measured with cerebral MRS in acute thyrotoxic Graves’ disease. Neurology. 2003 Jan 14;60(1):142-5. doi: 10.1212/01.wnl.0000038911.07643.bf. PMID: 12525741.
 2. Clements RS Jr, Darnell B. Myo-inositol content of common foods: development of a high-myo-inositol diet. Am J Clin Nutr. 1980;33(9):1954-1967. doi:10.1093/ajcn/33.9.1954
 3. Berdanier C. Is Inositol an essential nutrient? Nutrition Today. 1992.
 4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521690X2030004X?via%3Dihub
 5. Benvenga S, Nordio M, Laganà AS, Unfer V. The Role of Inositol in Thyroid Physiology and in Subclinical Hypothyroidism Management. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 May 10;12:662582. doi: 10.3389/fendo.2021.662582. PMID: 34040582; PMCID: PMC8143049.
 6. López-Gambero AJ, Sanjuan C, Serrano-Castro PJ, Suárez J, Rodríguez de Fonseca F. The Biomedical Uses of Inositols: A Nutraceutical Approach to Metabolic Dysfunction in Aging and Neurodegenerative Diseases. Biomedicines. 2020 Aug 20;8(9):295. doi: 10.3390/biomedicines8090295. PMID: 32825356; PMCID: PMC7554709.
 7. Mashayekh-Amiri S, Delavar MA, Bakouei F, Faramarzi M, Esmaeilzadeh S. The impact of myo-inositol supplementation on sleep quality in pregnant women: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022 Sep;35(18):3415-3423. doi: 10.1080/14767058.2020.1818225. Epub 2020 Sep 15. PMID: 32933356.
 8. Pintaudi B, Di Vieste G, Bonomo M. The Effectiveness of Myo-Inositol and D-Chiro Inositol Treatment in Type 2 Diabetes. Int J Endocrinol. 2016;2016:9132052. doi: 10.1155/2016/9132052. Epub 2016 Oct 11. PMID: 27807448; PMCID: PMC5078644.
 9. https://journals.asm.org/doi/10.1128/mBio.00109-15
Katarina Fornander

Jag heter Katarina Fornander och har en magister i biomedicin från Karolinska Institutet. Utöver den har jag studerat journalistik. Därefter har jag varit verksam som journalist och författare med inriktning på hälsa och medicin.

EFTER GRAVES - Din väg till läkning