Fysiomedia

Sök
Stäng denna sökruta.

Graves ögonsjukdom – 9 möjligheter för att minska symtomen

Katarina Fornander

Upp till 50 procent av oss med Graves upplever också att immunförsvaret angriper ögonen. Om du då upplever en sänkt livskvalitet är du inte ensam. Men vad kan vi göra för att förbättra ögonhälsan vid hypertyreos? 

Ögonsjukdom vid Graves påverkar livet mycket. Mer beroende hur mycket symtom du har, förstås.

Vad är Graves oftalmopati och vilka är symtomen? 

Oftalmopatin kan finns där redan vid diagnos eller komma flera år senare, även när dina sköldkörtelnivåer är normala. Vid Graves ögonsjukdom kan celler från immunförsvaret vandra in i ögonhålan och där sätta igång en inflammatorisk process vilken i sin tur ger aktivering av fettceller och celler som producerar stödjevävnad, som då bildar glukosaminoglukaner. 

Dessa har förmågan att dra till sig vatten med resultatet att ögat svullnar och utflödet av blod från ögat försvåras. Fler fettceller och celler som producerar stödjevävnad bildas, vilket ger större volym av ögonvävnad, därför har dessa patienter ett eller flera av följande symtom:

 • Gruskänsla och irritation i ögonen
 • Tryckkänsla bakom ögonen
 • Ökat tårflöde
 • Varierande synskärpa
 • Stelhet vid ögonrörelser
 • Dubbelseende 
 • Sveda 
 • Ljuskänslighet
 • Smärta 
 • Nedsatt syn, blindhet 
 • Rodnad i ögonvitan

Fakta om sjukdomen och dess faser 

85 procent av alla med ögonbesvär får det inom 18 månader före eller efter sin diagnos av Graves.

Antikropparna som förekommer vid Graves heter TRAK (tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar). Högre nivåer av dessa är kopplat till svårare symptom från ögonen.

Vanligast är att ha lika mycket symtom från båda ögonen, näst vanligast att ha symtom från båda ögonen men mindre på det ena och minst vanligt är att ha symptom från bara ett öga. 

Ögonsjukdomens tre faser

Aktiv eller inflammatorisk fas – när symtomen stadigt kan förvärras

Stabil fas eller platåfasen – när symtomen stabiliseras 

Inaktiv fas – när symtomen kan förbättras och gå tillbaka. Har du mer än milda symtom kanske de aldrig går tillbaka helt, visar forskningen. Det behöver inte vara så för dig, eftersom detta endast är statistik och inte kan förutsäga till hundra procent hur det ska bli för en enskild individ. 

Vanligtvis tar det 18 till 24 månader innan sjukdomen går in i den inaktiva fasen (1). Det kan vara skönt att veta att när de väl klingat av blir de oftast inte värre igen.  

Inflammation kopplat till ögonsymtom vid hypertyreos 

Om du har ögonsymtom av Graves är chansen stor att du också har kronisk låggradig inflammation. Detta underhåller det överaktiva immunförsvaret och det ger påverkan på ögonen. Det här kan mätas på flera sätt, bland annat genom att inflammtion för andra som behandlas för Graves får ner sina inflammationsmarkörer medan de som har ögonsymtom fortsätter att ha höga markörer, som IL-6.

En annan indikation på att inflammationen är högre är de ökade kolesterolnivåerna av samma typ som ses vid andra inflammatoriska tillstånd. Forskare tror att den förhöjda kolesterolnivån vid Graves ögonsjukdom kan vara orsakad av det underliggande inflammatoriska tillstånd .

Det vanligaste läkemedlet för att minska kolesterol är så kallade statiner. Många hävdar att behandlingen med statiner inte svarar mot det egentliga problemet (som är inflammation) och har biverkningar, bland annat skadar det våra mitokondrier och försämrar immunförsvaret.

Statinerna minskar kroppens egen produktion av kolesterol. Man har dock sett att behandling med statiner kan vara ett skydd mot att drabbas av ögonsjukdom vid Graves . Det är troligen för att statiner gör mer än sänker kolesterol. Det kan hämma bildningen av fettceller och celler som producerar stödjevävnad i ögat samt fungerar som en antioxidant. 

Det finns idag ingen studie där man undersökt om en anti-inflammatorisk livsstil kunnat påverka risken att få ögonsjukdom eller minska symtom du redan har. Däremot har en kost med anti-inflammatorisk effekt kunnat ge minskad risk för sjukdomar där man vanligtvis ser förhöjda kolesterolvärden. 

Slutsatsen blir att det inte är kolesterol du med ögonsjukdom ska bekymra dig för, utan du bör hitta vägar till att minska autoimmuniteten och sänka inflammation (2).

Hur du kan minska din risk för ögonsymtom

1. Bli rökfri 

För det första, om du har Graves ögonsjukdom, rök inte. Detta kan trigga igång och underhålla sjukdomen. Detta innebär att de som röker minskar sina chanser att bli friskförklarade efter behandling.

Ämnen i röken är starkt inflammatoriska och syrebristen som uppkommer när du röker gör att inflammationen i ögat ökar. Om du måste behandlas för din ögonsjukdom och röker kommer det inte ha lika bra effekt eftersom du blir resistent mot behandlingen och inte läker lika bra (3).

Vill du läsa mer om rökning och ögonsjukdom kan du göra det på brittiska sköldkörtelförbundets hemsida.

2. Fyll på med antioxidanter 

När ögonsjukdomen är aktiv är också nivåerna av våra egna antioxidanter sänkta. De förbrukas av att en ökad mängd fria radikaler bildas vid ögonsjukdomen. Med behandling som dämpar immunförsvaret och förbättrar symtomen, som kortison, minskar också de fria radikalerna (4).

Nikotinamid 200 mg i 3 månader gav signifikanta förbättringar för patienter som var med i en studie. Patienterna inkluderade de med svår ögonsjukdom men det var ett litet antal som deltog i studien, därför behövs större studier.

Små studier med celler från patienter med Graves oftalmopati har visat positiva effekter av behandling med antioxidanter som N-acetylcystein, vitamin-C och vitamin B3. Selen är mer studerat och det finns sannolikt en vinning med att använda denna antioxidant vid mild ögonsjukdom. Läs mer om selen här.

Ta dock inte för mycket vitamin B3 eftersom det är kopplat till ökade nivåer av urinsyra vilket leder oss till nästa punkt.

3. Minska dina nivåer av urinsyra 

När vi har hypertyreos och för höga sköldkörtelvärden höjs halten av urinsyra. Detta kan oberoende av den autoimmuna processen påverka ögonen negativt. Urinsyra är en naturlig restprodukt när kroppen bryter ner puriner som finns i mat. Patienter med Graves ögonsjukdom som behandlades med 300 mg allopurinol, som sänker halten av urinsyra, förbättrades i sina ögonsymtom (5). 

En del har höga nivåer av urinsyra även när de inte har förhöjda värden av sköldkörtelhormon. De äter myclet puriner eller kanske dricker alkohol. Då kan urinsyrekristaller fällas ut och sätta sig på olika platser i kroppen. Nivåerna av urinsyra kan mätas med ett blodprov. Är värdena höga har du förutom ögonsjukdom även risk för bland annat: 

 • Gikt och ledsmärta, stelhet, svullnad, rodnad, svårt att röra leden
 • Njursten 
 • Njurpåverkan
 • Hjärt-kärlsjukdom (6)

Höga nivåer av urinsyra är även kopplat till diabetes typ-2, fettlever och högt blodtryck. 

Allopurinol är inte använt som läkemedel vid Graves normalt sett. Men det finns flera sätt att minska nivåerna av urinsyra naturligt. Här är några av dem: 

 • Ät en kost som innehåller låga halter av puriner, proteinrika livsmedel innehåller generellt mycket puriner
 • Drick tillräckligt med vatten
 • Vitamin C kan hjälpa njurarna rensa ut urinsyra 
 • Körsbär eller körsbärsjuice
 • Ingefära och selleri är en vanlig huskur för att minska nivåerna av urinsyra.
 • Gå ner i vikt – läs mer om att gå ner i vid vid hypertyreos här 
 • Undvik socker och alkohol
 • Minska stress 
 • Ät mer fibrer (7)
 • Bikarbonattillskott (8)

5. Ät en antiinflammatorisk kost 

Inflammation är väldigt centralt vid Graves eftersom den kan både starta och underhålla sjukdomen. Dessutom skapas mycket inflammation när vi har hypertyreos, på grund av den höga ämnesomsättningen. Inflammationsmarkörer som CRP är också högre när vi har hypertyreos. Kosten är ett av de mest effektiva sätten för oss själva att påverka vår inflammation.

Exempel på vad som gör en kost antiinflammatorisk: 

 • Laga maten själv. 
 • Kolhydrater med lågt glykemiskt index 
 • Fet fisk och skaldjur 
 • Örter och kryddor
 • Frukt och bär med starka färger. 

Läs mer om antiinflammatorisk kost och rätt kost vid hypertyreos här.

6. Håll hormonnivåerna stabila 

Om du får svängningar i dina sköldkörtelhormonvärden kan det utlösa ögonsymtom. Se till att du tar dina läkemedel regelbundet enligt läkarens ordination. Vid höjningar eller sänkningar – gå varsamt fram. 

Ett tillfälle när hormonerna svänger kraftigt är avslut av läkemedelsbehandling. Läs mer om risken att utlösa ögonsymtom då här. 

Tar du dina läkemedel som du ska och ändå har svängande hormonvärden kan se över hur din matsmältning fungerar. En mage som inte fungerar som den ska kan påverka upptag av läkemedel vilket i sin tur visar sig som hormoner som varierar mellan provtagningarna. 

Andra sätt att förbättra tarmhälsan hittar du i artikeln om vikt och hypertyreos samt kost och hypertyreos

7. Välj bort radiojodbehandling 

Radiojodbehandling kan utlösa Graves ögonsjukdom och förvärra redan existerande ögonsjukdom.   

Anledningarna kan vara svängande hormoner vid behandlingen och att när sköldkörteln förstörs läcker proteiner från den ut i blodet. Det är dessa som immunförsvaret reagerar på. Det här visar på en av nackdelarna med att välja att behandla sköldkörteln utan att samtidigt lugna immunförsvaret. 

Ungefär 15 procent av alla som behandlas med radiojod får ögonpåverkan, enligt en studie. Risken ökar om du är rökare, har haft sjukdomen i mindre än 5 år och har ögonsjukdom som är i inaktiv fas

Samtidig behandling med kortison gör att risken för symtom från ögonen minskar.

8. Ta ditt psykiska välmående på allvar 

För en del, inte alla, är ögonsjukdomen vid Graves kopplad till en lägre livskvalitet. Tyvärr mår en del så dåligt att de inte tycker livet är värt att leva och enligt en dansk studie är det tre gånger så vanligt att en person med diagnosen tar livet av dig. Därför är det viktigt att du tar ditt psykiska välmående på allvar och vid behov söker stöd och hjälp inom vården. Det finns också anonyma stödlinjer för den som mår psykiskt dåligt.

9. Testa för andra autoimmuna sjukdomar

Ungefär en av tio med Graves har också andra autoimmuna sjukdomar.

Detta är kanske ännu lite mer aktuellt för dig med ögonsjukdom eftersom speciellt ceilaki – glutenintolerans – är kopplad till ökad förekomst av ögonsjukdom. Risken för ögonsjukdom fyrdubblas om du samtidigt har celiaki. Det finns rapporter om patienter som haft både Graves och celiaki och blivit bättre i sin ögonsjukdom och sin Graves av att utesluta gluten. Betyder det att alla med ögonsjukdom bör utesluta gluten? Det vet vi inte. Det finns berättelser från många kvinnor som upplevt sig hjälpta av att göra det men också många som inte märker skillnad. Du får prova själv och utvärdera hur din kropp reagerar. Fråga din läkare om att bli testad för celiaki och kom ihåg att du måste ha ätit gluten innan testet för att få utslag på antikroppar.  Testa även när sköldkörtelvärdena är normala för att undvika falskt positiva resultat för celiaki.

Läs mer här om gluten och sköldkörteln. Forskarna bakom en studie understryker att ögonsymtom kan vara de första symtomen på glutenintolerans. Ögonsymtom vid celiaki kan vara:

 • nattblindhet – problem att se i mörker
 • torra ögon
 • grå starr
 • centralvenstrombos och
 • neuro-oftalmologiska symtom.

Andra autoimmuna sjukdomar som kopplas till Graves. Flera av dem kan ge symtom från ögonen:

 • Atrofisk gastrit (B12-brist)
 • Addisons sjukdom
 • Diabetes typ-1,
 • Glutenintolerans (celiaki),
 • Vitiligo
 • Reumatoid artrit
 • Sjögrens syndrom
 • Alopeci
 • Hashimotos tyreoidit (vanligaste formen av hypotyreos).

Slutsats – Ögonsjukdom 

Tyvärr är det vanligt att drabbas av Graves ögonsjukdom om du har hypertyreos. Du är inte ensam även om det kan kännas så. Genom att göra det du kan, som att bli rökfri eller prova antioxidanter kan du i bästa fall få minskade symtom. Se också till att du träffar sjukvårdspersonal som du litar på och som lyssnar på dig.

Är du en av dem som vill veta mer om livsstilens påverkan på din hälsa? På min egen väg till läkning lärde jag mig massor om sjukdomen, vad den gör med hälsan och hur vi kan återhämta oss bäst. Som journalist och författare kändes det naturligt att sammanställa det i boken Efter Graves – Din väg till läkning. Jag hoppas att informationen ska komma dig till nytta.

Källor

 1. Bartalena L, Piantanida E, Gallo D, Lai A, Tanda ML. Epidemiology, Natural History, Risk Factors, and Prevention of Graves’ Orbitopathy. Front Endocrinol (Lausanne). 2020;11:615993. Published 2020 Nov 30. doi:10.3389/fendo.2020.615993
 2. Efter Graves – din väg till läkning 
 3. https://www.btf-thyroid.org/ted-and-smoking-information-for-patients
 4. Londzin-Olesik M, Kos-Kudla B, Karpe J, Nowak A, Nowak M. The Effect of Immunosuppression on Selected Antioxidant Parameters in Patients with Graves’ Disease with Active Thyroid-Associated Orbitopathy. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2020 Nov 6. doi: 10.1055/a-1274-0998. Epub ahead of print. PMID: 33157557.
 5. Bouzas EA, Karadimas P, Mastorakos G, Koutras DA. Antioxidant agents in the treatment of Graves’ ophthalmopathy. Am J Ophthalmol. 2000 May;129(5):618-22. doi: 10.1016/s0002-9394(00)00359-7. PMID: 10844053.
 6. https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/17808-high-uric-acid-level
 7. https://www.healthline.com/health/how-to-reduce-uric-acid
 8. Bjornstad P, Maahs DM, Roncal CA, Snell-Bergeon JK, Shah VN, Milagres T, Ellis SL, Hatch M, Chung LT, Rewers MJ, Garg S, Cherney DZ, Pyle L, Nadeau KJ, Johnson RJ. Role of bicarbonate supplementation on urine uric acid crystals and diabetic tubulopathy in adults with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2018 Jul;20(7):1776-1780. doi: 10.1111/dom.13274. Epub 2018 Mar 24. PMID: 29498467; PMCID: PMC6344349.

P.S. Funderar du på om tar rätt dos sköldkörtelhormoner? Scrolla ner för att få en gratis e-bok som kan hjälpa dig att få mer energi och balansera din hormoner. På 13 sidor går vi igenom Steg 1 – Ta reda på om du tar för mycket eller för lite hormonSteg 2 – Se över dina behandlingsalternativ och Steg 3 – Använd kraften i rätt livsstil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

FLER ARTIKLAR OM SKÖLDKÖRTELN

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om du har sköldkörtelsjukdom kanske du har funderat på om jod är bra för dig eller inte? Vissa menar att inget jod alls är det enda rätta för att må bättre, medan andra istället förespråkar stora mängder jod. Här får du veta mer om hur jod fungerar i sköldkörteln och om det kan vara en bra idé att undvika.