Fysiomedia

Search
Close this search box.

Alkohol och sköldkörteln – Går det ihop?

Katarina Fornander

Har du någon gång funderat över hur alkohol påverkar sköldkörteln? En hel del, visar det sig. Här finns samlad fakta om din sköldkörtelhälsa och alkohol.

De flesta vuxna dricker åtminstone någon gång i månaden. Att alkohol kan ha effekter på hälsan vet du säkert om. Men vet du hur dina hormonnivåer, symtom eller ditt läkemedelsupptag påverkas?  

Stor konsumtion av alkohol negativt för sköldkörteln

Dricker du stora mängder alkohol minskar dina nivåer av sköldkörtelhormonerna T4 och T3. Det har flera orsaker: 

– alkohol är direkt giftigt för sköldkörtelceller

– de som dricker mycket får en minskning av volymen av sköldkörteln

– andra hormonnivåer i kroppen, som östrogen förändras och det påverkar regleringen av sköldkörtelhormon

– viktiga näringsämnen för sköldkörteln förbrukas när alkohol ska brytas ner (som B-vitaminer) och andra tas inte upp lika bra när du dricker (som jod)

– levern har en roll att ombilda T4 till det aktiva hormonet T3, därför är en hälsosam lever viktigt för nivåerna av sköldkörtelhormoner. Alkohol har en kraftigt negativ effekt på levern.

Förvärrar dina symtom

Med sköldkörtelbesvär följer många symtom och här är några som blir värre av alkohol: 

  • Sömnsvårigheter
  • Vitkuppgång
  • Psykisk ohälsa som depression, ångest, lättretlighet
  • Magbesvär
  • Näringsbrister
  • Håravfall
  • Sänkt kroppstemperatur
  • Trötthet.

Som du förstår överlappar effekterna varandra och vi är olika känsliga för alkohol. Även om du dricker vad du tycker är små mängder kan det ha stora effekter på exempelvis nattsömnen. Om du har symtom från listan ovan och dricker alkohol – överväg att sluta dricka en period och se om det blir bättre. Känns det omöjligt? Du bör du fundera över din relation till alkohol, läs mer i sista stycket i texten. 

Läkemedel och alkohol 

Att blanda läkemedel och alkohol har vi lärt oss vara försiktiga med men hur är det med Levaxin? Alkohol har ingen direkt påverkan på Levaxin, annat än att du generellt rekommenderas att inte äta och dricka upp till 60 minuter efter att du tagit ditt läkemedel. 

Thacapzol, tillsammans med Levaxin är det vanligaste läkemedlet vid hypertyreos, det vill säga för mycket sköldkörtelhormon. Alkohol har ingen effekt på Thacapzol och du kan efter att du fått din läkares klartecken att dricka alkohol igen, prova hur det fungerar för dig. 

Nydiagnosticerad Graves sjukdom och alkohol


Den vanligaste typen av hypertyreos heter Graves sjukdom (även kallad Basedows sjukdom eller giftstruma). Du som precis fått diagnosen bör inte dricka alls. Varför är det så? Alkohol är en press på nervsystemet och drar igång den ”aktiverande” delen av nervsystemet som står för ”fly eller fäkta”. Efter att du druckit alkohol ökar puls och blodtryck. Sömn samt återhämtning försämras. Eftersom nervsystemet och hjärtat redan är väldigt pressat av de höga sköldkörtelvärdena, avråds du från att dricka alkohol så länge du är mycket påverkad av sjukdomen. Men det är vanligt att reagera på dessa drycker även när det gått en tid, lyssna på din kropp.

Det är viktigt att du känner dig återhämtad och inte har någon påverkan på hjärta eller lever innan du provar att dricka alkohol igen.

Kan alkohol förhindra sköldkörtelsjukdom? 

Har du läst om studier som visat att autoimmuna sjukdomar (som både den vanligaste typen av hypo- och hypertyreos är) kan bromsas av att dricka alkohol? Flera studier har sett det sambandet och här är exempel på studier relaterade till sköldkörteln: 

  • Autoimmun hypotyreos bromsades vid måttlig till hög konsumtion av alkohol. Hög konsumtion hade ingen effekt. 
  • Ett till två glas vin eller öl per vecka kunde hos en del förhindra Graves sjukdom. Två glas gav bättre skydd än ett. Effekten kvarstod även när forskarna kontrollerat resultaten för rökning, ålder och kön – något som även det påverkar risken att få Graves. 

Betyder det här alltså att vi bör dricka alkohol för att förhindra sköldkörtelsjukdom? Antagligen inte. För det första är studierna som gjorts så kallade observationsstudier. De visar ett samband, de kan inte visa att alkoholen i sig är det som minskar risken. Orsakerna till autoimmunitet är mycket komplexa och vi bär vara väldigt försiktiga med att tolka resultat av den här typen som grönt ljus för att dricka alkohol. 

För det andra är bilden av alkohol som någonting nyttigt ifrågasatt  mer och mer. Länge har vi fått höra att särskilt vin med alla sina antioxidanter är bra för oss och observationsstudier har spätt på den bilden. Nyare studier pekar istället på att alkohol, även i måttliga mängder, kan öka din risk för flera folksjukdomar inklusive cancer. Psykologen och alkoholforskaren Sara Wallhed Finn säger till P1:s Kropp och Själ:

– Det vi kan se vad gäller cancer är att för varje glas mer man dricker i veckan så finns det en ökad risk för vissa typer av cancer. Vill du lyssna på hela programmet? 

Var går gränsen för skadlig konsumtion? 

Sommaren 2023 kom Socialstyrelsen med nya, skärpta rekommendationer för alkoholintag. De menar att ingen alkoholkonsumtion är riskfri, men dricker du mindre är risken lägre. 

Riskbruk, när du får markant högre risk för sjukdom eller missbruk, definieras som: “10 standardglas eller mer per vecka, eller 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare.

1 standardglas innehåller 12 gram alkohol, vilket motsvarar till exempel 50 cl folköl, 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.

Gränserna gäller för både män och kvinnor, men vårdpersonalen behöver alltid göra en individuell bedömning.”

Socialstyrelsens nya riktlinjer som är i linje med vad bland andra Australien, Storbrittanien och Danmark rekommenderar sina invånare.

Beroende och sköldkörtelsjukdom

Har du funderat över din alkoholkonsumtion, eller har någon i din omgivning sagt till dig att du dricker för mycket? Gör ett test hos alkoholprofilen. Eftersom sköldkörteln påverkar hjärnan i allra högsta grad, ligger det inte så långt borta att fundera på om en sköldkörtel som inte är i balans kan öka risken för att bli beroende av alkohol? 

Generellt anses inte sköldkörteln kunna vara orsak till ett beroende men den kan ligga bakom mentala symtom som oro, depresision, lättretlighet, kognitiva besvär inklusive hjärntrötthet, nervositet, och trötthet. Dessa symtom i sin tur kan få dig att självmedicinera med droger – som alkohol – för att må bättre. En ond cirkel startar eftersom alkoholen i sig driver på den mentala ohälsan. Det är viktigt att du tar hand om dig själv och bryter den onda cirkeln genom att sluta dricka. 

Var hittar du hjälp? 1177 har tips för dig som vill ha hjälp att minska din konsumtion.

Verktygen i boken Efter Graves – Din väg till läkning kan hjälpa dig som har hypertyreos. Informationen i boken guidar dig i din återhämtning och du får praktiska tips kring sådant du själv kan påverka. 

P.S. Funderar du på om tar rätt dos sköldkörtelhormoner? Scrolla ner för att få en gratis e-bok som kan hjälpa dig att få mer energi och balansera din hormoner. På 11 sidor går vi igenom Steg 1 – Få reda på om du tar för mycket eller för lite hormonSteg 2 – Se över dina behandlingsalternativ och Steg 3 – Använd kraften i rätt livsstil.

Referenser: 

Balhara YP, Deb KS. Impact of alcohol use on thyroid function. Indian J Endocrinol Metab. 2013 Jul;17(4):580-7. doi: 10.4103/2230-8210.113724. PMID: 23961472; PMCID: PMC3743356.

https://sverigesradio.se/avsnitt/myten-om-det-nyttiga-vinet

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

FLER ARTIKLAR OM SKÖLDKÖRTELN

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och

Om du har sköldkörtelsjukdom kanske du har funderat på om jod är bra för dig eller inte? Vissa menar att inget jod alls är det enda rätta för att må bättre, medan andra istället förespråkar stora mängder jod. Här får du veta mer om hur jod fungerar i sköldkörteln och om det kan vara en bra idé att undvika.