Fysiomedia

Sök
Stäng denna sökruta.

Sköldkörtelproblem efter corona? Du är inte ensam

Katarina Fornander

Vad vet vi så här långt om sambandet mellan corona och sköldkörteln? Även om covid-19 framförallt är en sjukdom som drabbar andningsorganen, kan viruset ha effekt på andra organ i kroppen, inklusive sköldkörteln. Även vaccination kan leda till sköldkörtelbesvär.

När världen först drabbades av corona var fokus framför allt på hur viruset kan påverka lungorna och på så sätt vara skadligt. Vartefter tiden gick blev det tydligt att inte bara andningsorganen var i skottlinjen för virusets framfart, utan andra system i kroppen kunde också påverkas. Dessutom vet vi att några även får långtidscovid. Utöver det kan vaccinet ge biverkningar. Men hur påverkar allt detta sköldkörteln?

Har personer med sköldkörteldiagnoser lättare för att få covid-19?

Nej, antagligen inte. American Thyroid Association skriver på sin hemsida: “Än så länge finns inga indikationer på att patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom har större risk att få Covid-19 eller att de drabbas hårdare om de skulle få Covid-19-infektion” (6).

Blir personer med sköldkörteldiagnoser sjukare i covid-19?

Om du har en väl kontrollerad underfunktion eller överfunktion menar de flesta forskare att du inte har en sämre prognos än andra om du får covid. Vi behöver dock fler studier för att kunna dra helt säkra slutsatser. 

Det finns däremot ett par undantag att belysa. Om du tar läkemedel mot hypertyreos, thacapzol, och har den ovanliga biverkan där immunförsvaret försämras eller om du har Graves ögonsjukdom och behandlas med kortison, kan din risk för allvarliga infektioner vara större.

Påverkar Covid sköldkörteln?

Ja, flera olika studier har bekräftat att det är vanligare att ha onormala sköldkörtelvärden under tiden du har en covid-infektion och även flera veckor efter att den läkt ut. Om du har haft en infektion med covid nyligen och är orolig för din sköldkörtel, se till att besöka vården för provtagning och undersökning.

Varför är sköldkörteln ett mål för corona? 

Ingen vet säkert varför det är vanligare med sköldkörtelproblem vid covid men här är några teorier: 

 1. Corona kan infektera sköldkörteln. Sköldkörtelceller har på sin yta samma “lås” (även kallat angiotensinkonvertas-2 receptor) som viruset har nyckeln till och kan öppna för att ta sig in och använda cellens maskineri för att föröka sig och sprida sig.
 2. Hög inflammation leder till hormonobalans. En av de fruktade konsekvenserna av covid är de höga nivåer av inflammatoriska ämnen det kan orsaka, det som kallas för “cytokinstorm”. Troligen är denna cytokinstorm även orsak till att sköldkörteln påverkas. 
 3. Sköldkörteln spelar en viktig roll i immunförsvaret. Sköldkörtelhormoner balanserar din inre miljö som ett svar på vad som händer i kroppen och i din omgivning. T4 och T3 kan påverka hur immunförsvaret fungerar, och gör det bättre eller sämre rustat för att bekämpa en infektion (1).

Vilka besvär med sköldkörteln kan du få? 

Tyvärr finns många olika besvär du kan drabbas av, här är några exempel:

 • Non-thyroidal-illness. Ibland får vi onormala sköldkörtelvärden även fast det inte är något fel på sköldkörteln. Det kallas non-thyroidal illness (NTI). Det kan vi få när vi har en kraftig infektion, som corona, annan stress eller om vi har lågt energiintag till exempel.
 • Subakut sköldkörtelinflammation.
 • Graves sjukdom, autoimmun sjukdom som leder till höga sköldkörtelvärden (hypertyreos).
 • Hashimotos sjukdom, autoimmun sjukdom som leder till låga sköldkörtelvärden (hypotyreos). Hashimotos är den vanligaste orsaken till hypotyreos generellt i Sverige. 

Sköldkörtelinflammation efter corona 

En inflammation i sköldkörteln är vanligt att få efter covid. De flesta får typen subakut tyreoidit, även känd som De Quervein’s tyreoidit eller subakut granulomatös tyreoidit. Vanliga symtom: 

 • Ont på halsen/ont i nacken
 • Ont i sköldkörteln 
 • Förstorad sköldkörtel
 • Ömhet eller smärta vid beröring av sköldkörteln 
 • Låg feber
 • Trötthet 
 • Sjukdomskänsla
 • Muskelvärk. 

En vanlig orsak till inflammation i sköldkörteln är virusinfektioner. Ömhet och svullnad tyder på att immunförsvaret är aktivt i området och i processen förstörs sköldkörtelceller som då läcker ut hormoner. Det i sin tur ger höga värden av hormoner. Vanligtvis går symtomen över av sig själva inom några månader. 

För en del kan dock inflammationen övergå i en autoimmun sjukdom, som Graves eller Hashimotos. 

Hur virus leder till autoimmunitet 

Autoimmunitet definieras som att immunförsvaret attackerar den egna vävnaden. När man tänker på det är det inte så konstigt att virus och autoimmunitet kan hänga ihop. Båda påverkar immunförsvaret och det ena ger det andra när ett virus startar en immunreaktion som först riktas enbart mot viruset. Därefter gör flera faktorer att immunförsvaret blir förvirrat och börjar attackera sig själv.

Forskaren Alessio Fasano menar att tre faktorer måste finnas på plats för att vi ska få autoimmunitet: 

 1. Genetik. Den som har autoimmunitet i släkten har högre risk att drabbas. 
 2. Läckande tarm och sämre fungerande immunförsvar. Tarmen är centrum för immunförsvaret och när den inte kan fungera som en barriär leder det till att immunförsvaret hamnar i obalans. Läs mer om läckande tarm nedan.
 3. Trigger i omgivningen. Som ett virus (2). 

Ingen vet exakt hur det går till när virus fungerar som trigger för autoimmunitet men här är några möjliga mekanismer:

 1. Gör så att sköldkörtelcellerna inte längre känns igen som egna celler 
 2. Skapar lokal inflammation i sköldkörteln som retar upp immunförsvaret 
 3. Proteiner är ofta måltavlorna för immunförsvaret och proteiner hos viruset kan likna proteiner i sköldkörteln vilket leder till attack
 4. Orsakar läckande tarm.

Värt att komma ihåg är att detta ofta händer i samband med infektion men det är bara ibland, när de andra faktorerna är närvarande och kanske inte ens då, som autoimmunitet uppstår.

Kan vaccinet leda till sköldkörtelsjukdom? 

Ja, det verkar som att du kan få sköldkörtelsjukdom av coronavaccin. Fler som fått vaccin utvecklar sköldkörtelsjukdom än de som inte vaccinerats gör. Men forskare menar också att detta trots allt är ovanliga biverkningar sett till hur många som vaccinerats. 

Vaccin och sköldkörtelinflammation 

Studier har visat att vaccination mot corona kan leda till sköldkörtelsjukdom, särskilt inflammation i sköldkörteln. Fler än 30 studier har rapporterat att inflammation i sköldkörteln uppstått efter vaccination. Det verkar vara vanligast hos kvinnor och symtomen stämmer överens med listan i stycket ovan om sköldkörtelinflammation efter infektion av corona (1). En studie visar att det verkar vanligare hos dig som tidigare haft sköldkörtelbesvär att få inflammation efter vaccinering (3).

Graves sjukdom vanligare efter vaccination 

Studier visar att vaccination mot corona kan ge Graves. Forskning där patienter följdes efter vaccination för att upptäcka om de fick hypertyreos, visade att en del patienter redan hade Graves men som var odiagnosticerad. Andra fick Graves efter vaccinationen. De som fick Graves efter vaccination delades in i tre grupper, de som fått sjukdomen tidigt (inom 4 veckor efteråt), de som fick den mellan vecka 4 och vecka 8 samt de som fått den sent (mer än 8 veckor efter). Den som insjuknade snabbast fick Graves efter 9 dagar. 

De som fick Graves tidigt (inom 4 veckor) var äldre (medelålder 51 år jämfört med 35 år i de andra grupperna) och fler var män (40% jämfört med 14%). Patienterna som fick Graves tidigt svarade också snabbare på behandlingen än de som redan hade sjukdomen eller fick den senare efter vaccinationen (4). 

Hur leder vaccinering till autoimmunitet? 

Den första mekanismen som föreslogs för hur vaccination kan leda till Graves var att de hjälpämnen som finns i sprutan och som ska få immunförsvaret att reagera leder till autoimmunitet. Graves är som sagt en autoimmunsjukdom. att hjälpämnen (adjuvanter) kan leda till autoimmunitet är sedan tidigare beskrivet för andra vacciner och kallas ASIA (autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants). 

Nu har man också sett att antikropparna som bildas, både vid vaccination och infektion, kan korsreagera med protein inne i sköldkörteln vilket i teorin också kan leda till autoimmunitet (1,5). 

Långtidscovid och sköldkörteln 

När symtom efter covid stannar kvar är det viktigt att tänka på andra möjliga orsaker. 

Kan sköldkörteln ligga bakom symtom på långtidscovid?

Ja, det kan vara så att dina symtom inte beror på långtidscovid utan på sköldkörteln. Långtidscovid och sköldkörtelbesvär har några gemensamma symtom. Det kan fördröja tiden till rätt diagnos. Har du båda samtidigt kan dessutom den ena göra den andra jobbigare att hantera. Här är några symtom som är gemensamma: 

 • Smärta 
 • Trötthet
 • Kognitiva besvär som minne eller koncentration 
 • Ökad inflammation
 • Svag andningsmuskulatur
 • Magbesvär
 • Andfådd och hjärtklappning även vid lätt aktivitet. 

Listan kan göras lång men huvudsaken är att det är viktigt att känna till denna överlappning om du har sköldkörtelsjukdom, långtidscovid eller båda. Fråga dina läkare för att säkerställa att du har rätt behandling så att du inte har symtom i onödan. 

Går det att förhindra sköldkörtelproblem efter covid? 

An ounce of prevention is worth a pound of cure, sa Benjamin Franklin och det gäller även här. Det säkraste sättet att undvika sköldkörtelproblem i samband med covid är att undvika både infektion och vaccination. Nu är inte det särskilt realistiskt eftersom vi antagligen kommer utsättas för viruset och en del av oss behöver vaccinera oss. 

 1. Utsätt dig inte för smitta eller vaccination i onödan. 
 2. Skydda dig mot infektion genom att stärka immunförsvaret.
 3. Påverka det du kan för att undvika autoimmun sköldkörtelsjukdom. 

Utsätt dig inte för smitta i onödan 

Den här är kanske uppenbar, men under perioder när det är mycket smitta i samhället kan du tänka på att inte utsätta dig för risken att bli smittad när du inte måste. Diskutera också med din läkare om vilket behov av vaccination du har. För flera grupper rekommenderas vaccin men för andra inte.

Skydda dig mot infektion genom att stärka immunförsvaret

Kan vi med hjälp av att stärka immunförsvaret skydda oss mot corona? Det finns många som menar att det går. Läs mer hos Institute of Functional medicine HÄR och HÄR

Undvika autoimmun sköldkörtelsjukdom efter corona

När vi väl fått viruset eller har vaccinerat oss, kan vi då hindra att vi får Graves eller Hashimotos som är de två vanligaste autoimmuna sköldkörtelsjukdomarna? Det finns i dagsläget tyvärr inga studier som säger hur det skulle gå till.

Därför får vi titta på vad forskningen säger om hur vi generellt förebygger Graves. En del orsaker till att vi får Graves är ingenting vi kan ändra på. Som hur gamla vi är, om vi är med om negativa livshändelser, kön eller den vikt vi hade när vi föddes (8). Annat beror på vår miljö och är möjliga att påverka: 

 • Rökning dubblar risken för Graves 
 • D-vitaminbrist (även om det är osäkert exakt vilken roll vitaminet har)
 • Selenbrist (även om sambandet inte är helt klarlagt, har personer som får Graves ofta brist)
 • Läckande tarm (många med Graves har också läckande tarm även om det inte är bevisat att det kan orsaka sjukdomen) (9)
 • Förändrad tarmflora (även om det inte är helt klart vad som kommer först – sjukdomen eller den förändrade tarmfloran)
 • Ökad inflammation, som vi kan få till exempel i samband med prediabetes eller diabetes eller om vi har näringsbrister
 • Vissa läkemedel som interferon-a och alemtuzumab
 • Hormonstörande kemikalier och tungmetaller
 • Låg socioekonomisk status (10). 

Läckande tarm gemensamt för Graves och corona

Det kan även vara bra att se över din mag-tarmhälsa. Studier visar att personer med Graves har i högre grad läckande tarm än andra och oftare har förändrad tarmflora. En studie pekar på att ju mer läckande tarm en patient har, desto högre är nivåerna av antikroppar. Den med högre nivåer av läckande tarm, hade också sämre upplevd livskvalitet. Genom att mäta förekomst av läckande tarm, kunde forskarna förutsäga vem som hade Graves och vem som var en frisk kontroll i studien (9).   

Flertalet studier bekräftar att corona kan orsaka läckande tarm och inte bara det – den som får högre grad av läckande tarm blir också mer allvarligt sjuk (11).

Även om det inte är klart vad som är hönan eller ägget när det kommer till läckande tarm och Graves, kan du välja att satsa på att förbättra förutsättningarna för en välfungerande barriär i tarmen. Cellagret i tarmen är bara en enda cell tjockt, och samtidigt är den vår viktigaste yta där vi exponeras för omvärlden. Inte konstigt att 70 procent av vårt immunförsvar finns där. 

Att läka en läckande tarm är egentligen ett ämne som är för stort för denna artikel men du rekommenderas att lyssna på en podd med Mark Hyman om du är nyfiken på mer. Du kan också läsa mer om mag-tarmhälsa vid Graves i boken “Efter Graves – Din väg till läkning”. Kosten är en viktig nyckel för att ta hand om mag-tarmhälsan.

FLER ARTIKLAR OM SKÖLDKÖRTELN

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och är sedan 2017 friskförklarad. Som journalist och författare är hennes mål att ge verktyg för att må bättre till alla med autoimmun sköldkörtelsjukdom. Senaste inläggen av Katarina Fornander (se alla) Graves sjukdom: Hur […]

Om Senaste inläggen Katarina Fornander Katarina har en Medicine Magister i Biomedicin från Karolinska Institutet. 2014 blev hon sjuk i Graves och är sedan 2017 friskförklarad. Som journalist och författare är hennes mål att ge verktyg för att må bättre till alla med autoimmun sköldkörtelsjukdom. Senaste inläggen av Katarina Fornander (se alla) Graves sjukdom: Hur […]

En norsk studie om Graves 25 år senare visar på flera hälsoutmaningar men när vi vet var hindren ligger kan vi motverka dem. Här får du veta vad du ska tänka på. 

Inflammation är helt centralt för oss med sköldkörtelsjukdom. Hur kan vi själva påverka den med livsstilen?